Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Europe Direct: Uw directe lijn naar Europa: 00 800 6 7 8 9 10 11
 
Verenigd Koninkrijk > Nederland
Brochures, formulieren en programma's
In het geval u niet over een PDF-reader beschikt, kunt u deze hier downloaden: Adobe Reader.
EUROPA:
EU: ETUC: European Trade Union Confederation:
 *   Gids voor de mobiele Europese Werknemer 2007
EU: EuresChannel:
 *   Dossiers
 *   Studie over de Frans-Belgische grensstromen 2004
 *   Studie over de Frans-Belgische grensstromen 2006
 *   Le detachement des travailleurs sur les territoires belge, français et
      britannique 2004 (Word)

 *   Gids voor de Frans-Belgische grensarbeider 2006
 *   Grensarbeid : een parcours vol hindernissen ? 2005
 *   Report on the Obstacles of mobility 2002
 *   Rapport sur les Obstacles à la mobilité 2005
 *   Le salary split des travailleurs sur les territoires belge, français et
      britannique 2004 (Word)

EU: Europese Commissie:
 *   Catalogus EU van publicaties

NEDERLAND:
Belastingen:
NL: Belastingdienst Nederland:
 *   Downloaden & bestellen: Belastingdienst & buitenland:
      Programma's en formulieren

 *   Aangifteprogr 2004 voor buitenlandse belastingplichtigen
 *   Aangifteprogr 2005 voor buitenlandse belastingplichtigen
 *   Als u over 2006 in aanmerking komt voor aftrek ter voorkoming
      van dubbele belasting

 *   Aangifteprogr 2006 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifteprogr 2007 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifteprogr 2008 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2004 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2005 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2006 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2007 (teruggaaf buitenland)
 *   Adreswijziging doorgeven buitenland
 *   Elektronische handtekening buitenland
 *   Als u gaat werken in Nederland (2008)
 *   Als u gaat werken in Duitsland (2008)
 *   Als u in België werkt (2008)
 *   Het belastingverdrag tussen Nederland en Belgié
 *   Als u in 2004 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2005 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2006 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2006 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2007 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2007 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2008 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2008 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
NL: Ministerie van Financiën Nederland:
 *   Taxation in the Netherlands 2008
      Information for companies operating internationally (engelstalig)

Ondernemers:
NL: Internationaal Ondernemen Nederland:
 *   Starten met Internationaal Ondernemen
Sociale Zekerheid:
NL: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Nederland:
 *   Brochures en formulieren: U krijgt al AOW-pensioen
 *   Brochures en formulieren: U krijgt nog geen AOW-pensioen
 *   Nabestaandenuitkering Anw: U heeft al Anw
 *   Nabestaandenuitkering Anw: U heeft nog geen Anw
 *   Nederlandse Kinderbijslag
 *   Nederlandse Kinderbijslag: U krijgt nog geen kinderbijslag
 *   Vrijwillige Verzekering: U bent al vrijwillig verzekerd
 *   Vrijwillige Verzekering: U bent nog niet vrijwillig verzekerd
 *   Internationale Detachering: Een E101 aanvragen via internet
NL: College voor zorgverzekeringen (CVZ) Nederland
 *   Wonen in het buitenland en werken in Nederland
      Zorgverzekering en verhuizen naar het buitenland

 *   Formulier (E) 101 - detacheringsverklaring
      Formulier (E) 106
      Aanvraag formulier (E) 121
      Aanvraag EHIC (Europese verzekeringskaart)
      Aanvraag heffingskortingen
      Wijziging persoonlijke gegevens
      Wijziging gezinssamenstelling
      Wijziging adres
      Machtigingsformulieren

NL: Postbus 51 Nederland:
 *   Publicaties
 *   Alle publicaties over belastingen, uitkeringen en toeslagen
 *   Alle publicaties over buitenland: werken, wonen en reizen
 *   Alle publicaties over werk en loopbaan

VERENIGD KONINKRIJK:
Social Security:
UK: The Pension Service UK:
 *   Claim forms (engelstalig)
 *   Guides for pensioners (engelstalig)
 *   Guides for employers, providers and advisers (engelstalig)
 *   Pensions: Guides for those planning ahead (engelstalig)
Taxation:
UK: HMRC.GOV.UK:
 *   Approaching retirement: A guide to tax and National Insurance
      contributions 2006 (engelstalig)

 *   Inland Revenue: Childcare provided by employers 2005 (engelstalig)
 *   Inland Revenue: Employed or self-employed?
      A guide to employment status for tax and National Insurance
      contributions 2004 (engelstalig)

 *   Inland Revenue: Married couple's allowance 2002 (engelstalig)
 *   Tax Appeals: A guide to appealing against decisions of the Inland
      Revenue on tax and other matters 2004 (engelstalig)

Work and job market:
UK: Department of Trade and Industry UK:
 *   A detailed guide to the national minimum wage (engelstalig)
 *   Know your rights at work: employment relations information
      for workers (engelstalig)

 *   Maternity rights: babies due on or after 6 April 2003
      A guide for employers and employees (engelstalig)

 *   Pregnancy and work: What you need to know as an employer 2007:
      Know your rights and where to get help and advice (engelstalig)

 *   Working in the United Kingdom 2007: Know your rights and where
      to get help and advice (engelstalig)

 *   Working in the United Kingdom: A guide for Polish workers (engelstalig)