Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Europe Direct: Uw directe lijn naar Europa: 00 800 6 7 8 9 10 11
 
Polen > België
Brochures, formulieren en programma's
In het geval u niet over een PDF-reader beschikt, kunt u deze hier downloaden: Adobe Reader.
EUROPA:
EU: ETUC: European Trade Union Confederation:
 *   Gids voor de mobiele Europese Werknemer 2007
EU: Europese Commissie:
 *   Catalogus EU van publicaties

POLEN:
Belastingen:
INT: Ernst & Young:
 *   Polish Tax Facts 2007 (engelstalig)

BELGIË:
Arbeid en Arbeidsmarkt
BE: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie
 België:

 *   Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (De BVBA)(2008)
 *   Ondernemen als natuurlijke persoon of kiezen voor een vennootschap(2008)
 *   Zich vestigen als zelfstandige (2008)
BE: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 België:

 *   Alle publicaties
 *   Lonen en arbeidsduur
 *   Procedures en formulieren
 *   Wegwijs in ... de arbeidsovereenkomst 2007
 *   Wegwijs in ... het arbeidsreglement 2007
 *   Wegwijs in ... de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de
      sociale documenten 2007

 *   Wegwijs in ... de overstap van werkzoekende naar zelfstandige 2008
BE: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening België:
 *   Arbeid of verblijf in het buitenland (2008).
      Recht op werkloosheidsuitkering van buitenlandse werknemers

 *   Focus op activering van het zoekgedrag naar werk
 *   Focus op de afschaffing van de stempelcontrole
 *   Focus op de inkomensgarantie-uitkering
 *   Focus op loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof
 *   Focus op loopbaanonderbreking - medische bijstand
 *   Focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering
 *   Focus op tijdelijke werkloosheid via internet
 *   Focus op het verblijfbewijs
 *   Fonds sluiting ondernemingen: Na 1 april 2007
      Industriéle en commerciéle sectoren

 *   Formulieren per object
 *   Kunstenaar? (Infobrochure voor de kunstenaar)
Belastingen:
BE: Commissie Grensarbeiders:
 *   Rapport met betrekking tot de situatie van grensarbeiders inzake
      fiscaliteit ingevolge het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen
      België en Nederland en inzake sociale zekerheid 2002

Europa:
BE: De Europese Commissie in België:
 *   Europabericht 2009
Sociale Zekerheid:
BE: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid België:
 *   20 vragen over de sociale zekerheid (2006)
 *   Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid (2008-juli)
 *   Beknopt Overzicht van de Sociale Zekerheid in België (2006)
 *   Zich vestigen als zelfstandige (2005)
BE: Pensioendienst voor de overheidsector:
 *   Publicaties om te downloaden
 *   Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met een beroeps-
      of vervangingsinkomen (2007)

 *   Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met een beroeps-
      of vervangingsinkomen (2007). Aanpassing oktober 2008

 *   Formulieren
 *   De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden (2007)
 *   Rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector (2005)
BE: Rijksdienst voor Pensioenen België:
 *   Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009