Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Europe Direct: Uw directe lijn naar Europa: 00 800 6 7 8 9 10 11
 
Nederland > Frankrijk
Brochures, formulieren en programma's
In het geval u niet over een PDF-reader beschikt, kunt u deze hier downloaden: Adobe Reader.
EUROPA:
EU: ETUC: European Trade Union Confederation:
 *   Gids voor de mobiele Europese Werknemer 2007
EU: Europese Commissie:
 *   Catalogus EU van publicaties

NEDERLAND:
Belastingen:
NL: Belastingdienst Nederland:
 *   Downloaden & bestellen: Belastingdienst & buitenland:
      Programma's en formulieren

 *   Aangifteprogr 2004 voor buitenlandse belastingplichtigen
 *   Aangifteprogr 2005 voor buitenlandse belastingplichtigen
 *   Als u over 2006 in aanmerking komt voor aftrek ter voorkoming
      van dubbele belasting

 *   Aangifteprogr 2006 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifteprogr 2007 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifteprogr 2008 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2004 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2005 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2006 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2007 (teruggaaf buitenland)
 *   Adreswijziging doorgeven buitenland
 *   Elektronische handtekening buitenland
 *   Als u gaat werken in Nederland (2008)
 *   Als u gaat werken in Duitsland (2008)
 *   Als u in België werkt (2008)
 *   Het belastingverdrag tussen Nederland en Belgié
 *   Als u in 2004 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2005 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2006 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2006 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2007 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2007 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2008 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2008 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
NL: Ministerie van Financiën Nederland:
 *   Taxation in the Netherlands 2008
      Information for companies operating internationally (engelstalig)

Ondernemers:
NL: Internationaal Ondernemen Nederland:
 *   Starten met Internationaal Ondernemen
Sociale Zekerheid:
NL: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Nederland:
 *   Brochures en formulieren: U krijgt al AOW-pensioen
 *   Brochures en formulieren: U krijgt nog geen AOW-pensioen
 *   Nabestaandenuitkering Anw: U heeft al Anw
 *   Nabestaandenuitkering Anw: U heeft nog geen Anw
 *   Nederlandse Kinderbijslag
 *   Nederlandse Kinderbijslag: U krijgt nog geen kinderbijslag
 *   Vrijwillige Verzekering: U bent al vrijwillig verzekerd
 *   Vrijwillige Verzekering: U bent nog niet vrijwillig verzekerd
 *   Internationale Detachering: Een E101 aanvragen via internet
NL: College voor zorgverzekeringen (CVZ) Nederland
 *   Wonen in het buitenland en werken in Nederland
      Zorgverzekering en verhuizen naar het buitenland

 *   Formulier (E) 101 - detacheringsverklaring
      Formulier (E) 106
      Aanvraag formulier (E) 121
      Aanvraag EHIC (Europese verzekeringskaart)
      Aanvraag heffingskortingen
      Wijziging persoonlijke gegevens
      Wijziging gezinssamenstelling
      Wijziging adres
      Machtigingsformulieren

NL: Postbus 51 Nederland:
 *   Publicaties
 *   Alle publicaties over belastingen, uitkeringen en toeslagen
 *   Alle publicaties over buitenland: werken, wonen en reizen
 *   Alle publicaties over werk en loopbaan

FRANKRIJK:
Belastingen
FR: Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie France
 *   French Taxation 2005 (engels- en franstalig)
 *   Rechercher un formulaire (franstalig)
Sociale Zekerheid
FR: ARRCO: Retraite complémentaire des salariés France
 *   L’Agirc, l’Arrco en Europe
      (franstalig)

 *   Demander sa retraite complémentaire, c'est facile avec le Cicas !
      (franstalig)

FR: L'Assurance Maladie Ameli France
 *   Formulieren: L'ensemble des formulaires officiels permettant la gestion
      des prestations d'assurance maladie (franstalig)

FR: Ministere du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la
      Solidaritéet de la Ville

 *   Formulaires (franstalig)
Werk en Werkgelegenheid
FR: Le Service Public France
 *   Formulieren: Emploi, Travail et Formation professionelle
      (franstalig)