Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Europe Direct: Uw directe lijn naar Europa: 00 800 6 7 8 9 10 11
 
Nederland > België
Brochures, formulieren en programma's
In het geval u niet over een PDF-reader beschikt, kunt u deze hier downloaden: Adobe Reader.
EUROPA:
EU: ETUC: European Trade Union Confederation:
 *   Gids voor de mobiele Europese Werknemer 2007
EU: EURES Maas-Rijn:
 *   Overzicht Nederlandstalige brochures
 *   Overzicht Nederlandstalige grensarbeiders brochures
 *   Übersicht deutschsprachige Broschüren
 *   Übersicht deutschsprachige Grenzarbeiter Broschüren
 *   Vu d'ensembles des brochures en français
 *   Vu d'ensembles des brochures en français des travailleurs frontaliers
EU: Europese Commissie:
 *   Catalogus EU van publicaties

NEDERLAND:
Belastingen:
NL: Belastingdienst Nederland:
 *   Downloaden & bestellen: Belastingdienst & buitenland:
      Programma's en formulieren

 *   Aangifteprogr 2004 voor buitenlandse belastingplichtigen
 *   Aangifteprogr 2005 voor buitenlandse belastingplichtigen
 *   Als u over 2006 in aanmerking komt voor aftrek ter voorkoming
      van dubbele belasting

 *   Aangifteprogr 2006 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifteprogr 2007 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifteprogr 2008 voor buitenlandse belastingplichtigen (Windows)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2004 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2005 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2006 (teruggaaf buitenland)
 *   Aangifte inkomstenbelasting Tc-biljet 2007 (teruggaaf buitenland)
 *   Adreswijziging doorgeven buitenland
 *   Elektronische handtekening buitenland
 *   Als u gaat werken in Nederland (2008)
 *   Als u gaat werken in Duitsland (2008)
 *   Als u in België werkt (2008)
 *   Het belastingverdrag tussen Nederland en Belgié
 *   Als u in 2004 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2005 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2006 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2006 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2007 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2007 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
 *   Als u in 2008 in Nederland woonde maar in België werkte
 *   Als u in 2008 in Nederland woonde maar in Duitsland werkte
NL: Ministerie van Financiën Nederland:
 *   Taxation in the Netherlands 2008
      Information for companies operating internationally (engelstalig)

Ondernemers:
NL: Internationaal Ondernemen Nederland:
 *   Starten met Internationaal Ondernemen
Sociale Zekerheid:
NL: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Nederland:
 *   Brochures en formulieren: U krijgt al AOW-pensioen
 *   Brochures en formulieren: U krijgt nog geen AOW-pensioen
 *   Nabestaandenuitkering Anw: U heeft al Anw
 *   Nabestaandenuitkering Anw: U heeft nog geen Anw
 *   Nederlandse Kinderbijslag
 *   Nederlandse Kinderbijslag: U krijgt nog geen kinderbijslag
 *   Vrijwillige Verzekering: U bent al vrijwillig verzekerd
 *   Vrijwillige Verzekering: U bent nog niet vrijwillig verzekerd
 *   Internationale Detachering: Een E101 aanvragen via internet
NL: Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Nederland:
 *   Algemene brochures
      Brochures bij werk/inkomen in Nederland
      Brochures bij werk/inkomen in België
      Formulieren:
      * Formulier E-104
      * Formulier niet-AWBZ-verklaring
      Voor werkgevers

NL: College voor zorgverzekeringen (CVZ) Nederland
 *   Wonen in het buitenland en werken in Nederland
      Zorgverzekering en verhuizen naar het buitenland

 *   Formulier (E) 101 - detacheringsverklaring
      Formulier (E) 106
      Aanvraag formulier (E) 121
      Aanvraag EHIC (Europese verzekeringskaart)
      Aanvraag heffingskortingen
      Wijziging persoonlijke gegevens
      Wijziging gezinssamenstelling
      Wijziging adres
      Machtigingsformulieren

NL: Postbus 51 Nederland:
 *   Publicaties
 *   Alle publicaties over belastingen, uitkeringen en toeslagen
 *   Alle publicaties over buitenland: werken, wonen en reizen
 *   Alle publicaties over werk en loopbaan

BELGIË:
Arbeid en Arbeidsmarkt
BE: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie
 België:

 *   Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (De BVBA)(2008)
 *   Ondernemen als natuurlijke persoon of kiezen voor een vennootschap(2008)
 *   Zich vestigen als zelfstandige (2008)
BE: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 België:

 *   Alle publicaties
 *   Lonen en arbeidsduur
 *   Procedures en formulieren
 *   Wegwijs in ... de arbeidsovereenkomst 2007
 *   Wegwijs in ... het arbeidsreglement 2007
 *   Wegwijs in ... de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de
      sociale documenten 2007

 *   Wegwijs in ... de overstap van werkzoekende naar zelfstandige 2008
BE: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening België:
 *   Arbeid of verblijf in het buitenland (2008).
      Recht op werkloosheidsuitkering van buitenlandse werknemers

 *   Focus op activering van het zoekgedrag naar werk
 *   Focus op de afschaffing van de stempelcontrole
 *   Focus op de inkomensgarantie-uitkering
 *   Focus op loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof
 *   Focus op loopbaanonderbreking - medische bijstand
 *   Focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering
 *   Focus op tijdelijke werkloosheid via internet
 *   Focus op het verblijfbewijs
 *   Fonds sluiting ondernemingen: Na 1 april 2007
      Industriéle en commerciéle sectoren

 *   Formulieren per object
 *   Kunstenaar? (Infobrochure voor de kunstenaar)
Belastingen:
BE: Commissie Grensarbeiders:
 *   Rapport met betrekking tot de situatie van grensarbeiders inzake
      fiscaliteit ingevolge het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen
      België en Nederland en inzake sociale zekerheid 2002

Europa:
BE: De Europese Commissie in België:
 *   Europabericht 2009
Sociale Zekerheid:
BE: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid België:
 *   20 vragen over de sociale zekerheid (2006)
 *   Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid (2008-juli)
 *   Beknopt Overzicht van de Sociale Zekerheid in België (2006)
 *   Zich vestigen als zelfstandige (2005)
BE: Pensioendienst voor de overheidsector:
 *   Publicaties om te downloaden
 *   Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met een beroeps-
      of vervangingsinkomen (2007)

 *   Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met een beroeps-
      of vervangingsinkomen (2007). Aanpassing oktober 2008

 *   Formulieren
 *   De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden (2007)
 *   Rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector (2005)
BE: Rijksdienst voor Pensioenen België:
 *   Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009