Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Polen > Nederland
Sociale zekerheid
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Sociale zekerheid en pensioenen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • EUlisses: EU-links en -informatie met betrekking tot sociale zekerheid
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Uw recht op sociale zekerheid
  Denkt u erover in een ander EU-land te gaan werken? Of plant u een vakantie? Hou er dan rekening mee dat er in andere landen andere regels voor sociale zekerheid gelden.

  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Coördinatie van andere uitkeringen
  De EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid gelden voor alle uitkeringen, waaronder ziektegeld, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, werkloosheidsuitkering, AOW, pensioen, weduwen- en wezenpensioen en kinderbijslag.

  EU: Europese Commissie
 • The European Health Insurance Card
  The European Health Insurance Card makes it easier for people from the European Union’s 27 Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to access health care services during temporary visits abroad. (engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Provisions on Social Security for Migrant Workers (engelstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Social Protection Social Inclusion: Social Protection: MISSOC
  The database contains the regularly updated MISSOC tables, covering all areas of social protection. The database allows the user to easily select the country or countries of interest and select the specific information fields they want to view on the screen and/ or print-out. The database also enables downloading of the selected information into a standard Microsoft™ Excel spreadsheet, which allows for more advanced comparisons, table designs and print-outs (engels-, duits- en franstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Grensarbeiders: Ziekte en Zwangerschapsverlof
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: Nederland
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Sociale zekerheid
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2004)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Wonen in het buitenland wat betekent dat voor uw Ziektekostenverzekering?
  De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari 2006 (Pdf)

  NL: College voor Zorgverzekeringen
 • Zorgverzekeringen en buitenland: Grensarbeiders
  Werkt u in Nederland, maar woont u in het buitenland? U bent dan automatisch verzekerd voor de AWBZ. Als u in een verdragsland woont, dan kunt u in dat land ook aanspraak maken op medische zorg ten laste van Nederland. Dit geldt ook voor uw gezinsleden...

  NL: College voor Zorgverzekeringen
 • De verzekeringswetgeving AWBZ
  NL: ggzbeleid.nl
 • Vergelijk, Kies en Sluit uw zorgverzekering!
  NL: Independer
 • Kennisring: Hét informatieplatform voor consumenten
  NL: Kennisring ZW Nederland
 • Buitenland:
  Werk zoeken in het buitenland; Werken in het buitenland; Naar het buitenland met een uitkering; Terug naar uw vaderland (remigreren); Terug naar Nederland

  NL: Kennisring ZW Nederland
 • Werken in het buitenland
  NL: Kennisring ZW Nederland
 • KiesBeter.nl - Wijst u de weg in de zorg
  NL: KiesBeter.nl
 • Grensarbeid
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Grensarbeid: informatie voor werknemers
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Grensoverschrijdende arbeid
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Ook recht op kinderopvangtoeslag bij werk of uitkering in buitenland
  14 februari 2006

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 06/025
 • Werkloosheidswet (WW): informatie voor werknemers
  Wanneer u - geheel of gedeeltelijk - werkloos wordt, kunt u het verlies aan inkomen voor een bepaalde periode opvangen met een WW-uitkering. Deze uitkering fungeert als een brug tussen twee banen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u beschikbaar zijn voor werk. Verder is het belangrijk hoe lang u gewerkt heeft. Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). In 2006 is er veel veranderd in de WW

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont
  de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 (Pdf)

  NL: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Zorgverzekeringen
 • Informatie over de zorgtoeslag
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Toeslagen
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan vanuit het buitenland?
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Overheid.nl: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden in Nederland
  NL: Overheid.nl
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999
  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Kinderbijslag
  Regeling samenloop Kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Pensioen
  Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar toch is het belangrijk dat je weet hoe het zit met pensioen. Op deze site van Stichting Pensioenkijker.nl vind je onafhankelijke informatie over pensioen. Zodat je weet waar het over gaat

  NL: Stichting Pensioenkijker Nederland
 • Ik kom in Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Ik ga buiten Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • KInderbijslag
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Brochures en formulieren: KInderbijslag
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • AOW-pensioen
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Duidelijk Pensioen
  Deze website, getiteld: 'Duidelijk Pensioen' is een initiatief van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de koepelorganisatie van de bedrijfstakpensioenfondsen. De VB wil met deze pagina het pensioenbewustzijn en de pensioenkennis van het Nederlands publiek vergroten

  NL: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Nederland
 • Zorgverzekeringen vergelijken
  NL: Verzekeringssite
 • Zorgverzekeraars Nederland
  NL: ZN
 • Links met informatie over de zorgverzekering
  NL: Zorgverzekering.pagina.nl
 • Website over de zorgverzekering 2006
  NL: Zorgverzekeringswet.nl
 • Informatie over de zorgverzekering
  NL: Zorgplanet.nl
 • The Social Insurance System in Poland (engelstalig)
  PL: Ministry of Labour and Social Policy
 • The Social Security System in Poland (engelstalig)
  PL: Jagiellonian University in Krakow
 • Social insurance in Poland. Information, facts. Pdf: 2009 (engelstalig)
  PL: ZUS