Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Polen > Nederland
Actuele informatie
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Presseraum der EU
  EU: EUROPA
 • Actualiteit
  EU: EURES: Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Berufsqualifikationen: Neuigkeiten (duitstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Beschäftigung, soziale Angelegenheiten & Chancengleichheit: Aktuelles (duitstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Grensoverschrijdende arbeid
  NL: AWVN Werkt voor werkgevers
 • Nieuws
  NL: CNV: Christelijke Nederlandse Vakcentrale
 • De Polen komen
  Nederland heeft de toestroom van goedkope (hardwerkende) werknemers uit de nieuwe lidstaten tot nu toe begrensd. Maar het kabinet streeft ernaar deze beperking volgend jaar op te heffen. Daarnaast staat de EU-dienstenrichtlijn op stapel. Stromen de Polen straks massaal de grens over en wordt daarmee ons sociale model met uitholling bedreigd? Volgens prof.dr. Justus Veenman wordt de soep niet zó heet gegeten.
  25 april 2006

  NL: Erasmus Magazine - Opinie- en informatieblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De FNV in Europa: Nieuwsoverzicht
  NL: FNV: Federatie Nederlands Vakverbond
 • FNV: Grensarbeid
  NL: FNV: Federatie Nederlands Vakverbond
 • Kabinet opent grens voor werknemers nieuwe EU-lidstaten
  maart 2006

  NL: Infotheek Zorg - Informatie algemeen in zorg en welzijn
 • Actueel: Voorstellen Europese Commissie
  De meeste wetgevingsvoorstellen op EU terrein worden door de Europese Commissie opgesteld. In Nederland worden deze Commissievoorstellen beoordeeld door de interdepartementale commissie Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Hieronder treft u recent verschenen BNC-fiches aan met de bijbehorende Commissievoorstellen

  NL: Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Sociale verzekeringen per 1 juli 2008
  26 juni 2008

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 08/67
 • Minimumloon per 1 juli 2008 met 1,62 procent omhoog
  23 juni 2008

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 08/66
 • Extra controles op misstanden bij behandeling Polen
  De Arbeidsinspectie gaat in 2008 intensiever controleren op misstanden bij de behandeling van Polen en werknemers uit andere landen in Midden- en Oost-Europa. Zoals minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december in de Tweede Kamer heeft aangekondigd, komen er extra inspecties naar mogelijke onderbetaling, te lange werktijden en slechte werkomstandigheden. Voor het eerst deelt de Arbeidsinspecties boetes uit aan bedrijven die weliswaar het minimumloon betalen maar mensen daarvoor te lang laten werken
  07 januari 2008

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 08/0-2
 • Kabinet schetst hoofdlijnen van algemene pensioeninstelling
  In Nederland wordt het mogelijk om een nieuwe uitvoerder van pensioenen op te richten. Deze algemene pensioeninstelling (API) kan onder meer specifiek op de Europese markt diensten aanbieden binnen de Europese richtlijn voor pensioeninstellingen, die in de Europese Unie een vrije interne pensioenmarkt tot stand wil brengen. Algemene pensioeninstellingen hebben meer mogelijkheden dan pensioenfondsen om grensoverschrijdend te kunnen werken
  21 december 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/029
 • Korte termijn maatregelen Midden- en Oost- Europese werknemers
  Het Rijk wil met gemeenten, werkgevers en de uitzendbranche aanvullende afspraken maken over het oplossen van problemen die zich voordoen nu mensen uit acht Midden- en Oost-Europese landen sinds 1 mei 2007 vrij mogen werken in Nederland. De afspraken gaan over normen voor huisvesting, inburgering, informatie-uitwisseling en zaken die met werk te maken...
  20 december 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/142
 • Buitenlandse afgestudeerden mogen langer een baan zoeken
  Buitenlandse studenten van buiten de Europese Unie die hier afstuderen, mogen vanaf vandaag langer in Nederland blijven. In plaats van drie maanden mogen ze voortaan na afronding van hun studie een jaar lang naar werk zoeken. Ze moeten wel in hun eigen onderhoud voorzien...
  19 december 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/139
 • Nederland sluit overeenkomst met Tsjechië over tegengaan sociale fraude
  Nederland en Tsjechië gaan samen grensoverschrijdende fraude op sociale zekerheidsgebied ...De overeenkomst bevat afspraken over het bestrijden van illegale arbeid en werken zonder belastingen en sociale premies te betalen
  28 november 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/121
 • Ruim 100.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa werkzaam in Nederland
  In Nederland werken naar schatting ten minste 100.000 mensen uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten die sinds 1 mei 2004 lid zijn van de Europese Unie (Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen). Dit komt overeen met circa 1,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking
  27 november 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/120
 • Vrij verkeer Poolse werknemers per 1 mei
  Per 1 mei 2007 gaan de grenzen open voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit besloten
  27 april 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/035
 • Minister Donner wil vrij werknemersverkeer invoeren per 1 mei
  Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens per 1 mei 2007 de grenzen te openen voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Verder uitstel is schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven en kan de relaties met de betrokken lidstaten nadelig beïnvloeden. De afspraken om te bereiken dat werknemers uit de nieuwe lidstaten gelijk loon voor gelijk werk en verantwoorde huisvesting krijgen, zijn gemaakt. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer
  06 april 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 07/029
 • Van Hoof: Nederland klaar voor vrij werknemersverkeer uit nieuwe EU-lidstaten
  Nederland kan per 1 maart 2007 de grenzen openen voor werknemers uit Polen en de andere landen uit Midden en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer
  14 februari 2007

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht: Nr. 07/016
 • Nederlandse en Poolse Arbeidsinspectie gaan informatie uitwisselen
  De Arbeidsinspectie kan vanaf vandaag makkelijker informatie krijgen over Poolse werknemers en bedrijven die werkzaam zijn in Nederland. Dat is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst met de Poolse Arbeidsinspectie
  09 november 2006

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht: Nr. 06/173
 • Overgang naar vrij verkeer werknemers per sector
  Het kabinet wil het vrije verkeer van werknemers uit Oost-Europa stapsgewijs invoeren. Vanaf 1 mei 2006 wordt per sector besloten of deze werknemers soepeler een tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen
  26 april 2006

  NL: Regering.nl
 • Grens open voor Oost-Europese werknemers
  Werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten kunnen vanaf 1 januari 2007 vrij aan de slag in Nederland. Het kabinet neemt wel eerst maatregelen om oneerlijke concurrentie en onderbetaling te voorkomen
  31 maart 2006

  NL: Regering.nl
 • Actueel
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Actueel
  NL: Overheid.nl: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
 • Boete moet uitbuiting en nieuwe Polen voorkomen
  NL: Salarisnieuws.nl
 • Werkzoekende-Actueel
  NL: Werk.nl