Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Polen > Luxemburg
Sociale zekerheid
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Sociale zekerheid en pensioenen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Soziale Parameter Luxembourg (au 1er javier 2007) (franstalig)
  EU: EURESLUX
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • EUlisses: EU-links en -informatie met betrekking tot sociale zekerheid
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Uw recht op sociale zekerheid
  Denkt u erover in een ander EU-land te gaan werken? Of plant u een vakantie? Hou er dan rekening mee dat er in andere landen andere regels voor sociale zekerheid gelden.

  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Coördinatie van andere uitkeringen
  De EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid gelden voor alle uitkeringen, waaronder ziektegeld, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, werkloosheidsuitkering, AOW, pensioen, weduwen- en wezenpensioen en kinderbijslag.

  EU: Europese Commissie
 • The European Health Insurance Card
  The European Health Insurance Card makes it easier for people from the European Union’s 27 Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to access health care services during temporary visits abroad. (engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Provisions on Social Security for Migrant Workers (engelstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Social Protection Social Inclusion: Social Protection: MISSOC
  The database contains the regularly updated MISSOC tables, covering all areas of social protection. The database allows the user to easily select the country or countries of interest and select the specific information fields they want to view on the screen and/ or print-out. The database also enables downloading of the selected information into a standard Microsoft™ Excel spreadsheet, which allows for more advanced comparisons, table designs and print-outs (engels-, duits- en franstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Grensarbeiders: Ziekte en Zwangerschapsverlof
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: Luxemburg (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: Polen (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Sociale zekerheid
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2004)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Die CMEP und die Grenzgänger (Pdf: duitstalig)
  LU: Caisse de Maladie des Ouvriers Luxembourg
 • Sonderregelungen für den Grenzgänger (duitstalig)
  LU: Caisse de Maladie des Ouvriers Luxembourg
 • Die Familienleistungen im Großherzogtum Luxemburg (duitstalig)
  LU: Caisse Nationale des Prestations Familiales Luxembourg
 • L'allocation de maternité (franstalig)
  LU: Caisse Nationale des Prestations Familiales Luxembourg
 • Congé parental (franstalig)
  LU: Caisse Nationale des Prestations Familiales Luxembourg
 • Congé parental et congé pour raisons familiales:
  Loi modifée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales (franstalig)

  LU: Caisse Nationale des Prestations Familiales Luxembourg
 • International: Les principaux accords et conventions (franstalig)
  LU: Ministre de la Securite Sociale de Grand-Duche de Luxembourg
 • Kleiner Leitfaden für den belgisch - luxemburgischen Grenzgänger (duitstalig)
  LU: OGB - Luxembourg
 • CONVENTION
  entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (franstalig)

  LU: Organismes de securité sociale Grand-Duché de Luxembourg
 • Sécurité sociale - Social Security - Sozialversicherung (franstalig)
  LU: Organismes de securité sociale Grand-Duché de Luxembourg
 • The Social Insurance System in Poland (engelstalig)
  PL: Ministry of Labour and Social Policy
 • The Social Security System in Poland (engelstalig)
  PL: Jagiellonian University in Krakow
 • Social insurance in Poland. Information, facts. Pdf: 2009 (engelstalig)
  PL: ZUS