Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Polen > Luxemburg
Algemene informatie
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Leven & werken: Luxemburg
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Leven & werken: Polen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • EURES in Polen (duitstalig)
  EU: EURES Polska
 • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern Erweiterung – Übergangsvorschriften (duits- engels- en franstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Grundsatz der Gleichbehandlung (duitstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Europass
  Deuren openen naar leren en werken in Europa
  Europass is een nieuwe manier om u te helpen om:uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa (Europese Unie, EFTA/EER en kandidaat-landen);
  overal in Europa te kunnen gaan werken en/of studeren

  EU: Europese Commissie
 • Wat is SOLVIT?
  SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Welkom bij de Wegwijzerdienst
  De Wegwijzerdienst is er voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en adviseert over specifieke problemen op de interne markt
  De Wegwijzerdienst is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Berufsqualifikationen
  Das Recht der Unionsbürger, sich überall in der EU niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip. Die Regelungen über die beruflichen Qualifikationen können jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen
  Lesen Sie merhr...(duits- frans- en engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Erkenning van kwalificaties
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Vrij verkeer van werknemers
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - Luxemburg (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - Polen (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Wonen, werken, studeren - Een overzicht van uw rechten als EU-burger
  EU: Uw Europa
 • Wonen in een ander land van de EU (Europese Unie): EU-Guide
  Inleiding
  I.   Verblijfsrecht
  II.  Rechten en plichten van inwoners
  III. Hoe kunt u uw rechten doen gelden

  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Vrij verkeer van werknemers
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Erkenning van beroepskwalificaties
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Overheidsapparaat
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Luxemburg (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Polen (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Informatieblad over overgangsmaatregelen (Europese Unie): EU-Guide
  Informatieblad over de overgangsbepalingen in verband met de uitbreiding
  I   Overgangsbepalingen voor het vrije verkeer van werknemers
  II  Overgangsbepalingen ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal
  III Specifieke voorschriften voor burgers uit de nieuwe lidstaten met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties

  EU: Uw Europa
 • Werken - Luxemburg
  Wil je werken in een klein maar ontwikkeld land in het hart van Europa? Elke dag komen mensen uit buurlanden naar Luxemburg om juist daar te werken. De helft van de werknemers heeft zelfs een andere Europese nationaliteit dan de Luxemburgse!Als je je bij hen wilt aansluiten en wilt werken in een omgeving die zo internationaal is, dan is deze website een goed startpunt. Een aantal van de links zal je wellicht helpen gemakkelijker een baan te vinden

  EU: Europese Jongeren Site
 • De Europese Ombudsman: Homepage
  EU: Europese Ombudsman
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Luxembourg (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Poland (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • Fit for Europe: Luxemburg - Bildungssystem (duits-, frans- en engelstalig)
  INT: Fit for Europe
 • Living, working or studying in Luxembourg?
  INT: Justlanded.com
 • Informations et actualités du gouvernement luxembourgeois (franstalig)
  LU: Le Gouvernement du Grand Duche de Luxembourg
 • Informatie voor grenspendelaars in Luxemburg
  LU: Grenzgaenger Luxemburg
 • Wirtschafts- und Gesellschaftsporträt Luxemburgs (duitstalig)
  LU: Statec - Luxembourg
 • Free movement: Free movement of capital, Free movement of persons, Free movement of goods, Harmonised area, Non-harmonised area (engelstalig)
  PL: Polish Information and Foreign Investment Agency