Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Polen > Luxemburg
Algemene informatie
 
  • Adverteren op deze webpagina
    Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

    NL: MCI Informatie op Maat
  • Leven & werken: Luxemburg
    EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
  • Leven & werken: Polen
    EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
  • EURES in Polen (duitstalig)
    EU: EURES Polska
  • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern Erweiterung – Übergangsvorschriften (duits- engels- en franstalig)
    EU: Europese Commissie
  • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Grundsatz der Gleichbehandlung (duitstalig)
    EU: Europese Commissie
  • Europass
    Deuren openen naar leren en werken in Europa
    Europass is een nieuwe manier om u te helpen om:uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa (Europese Unie, EFTA/EER en kandidaat-landen);
    overal in Europa te kunnen gaan werken en/of studeren

    EU: Europese Commissie
  • Wat is SOLVIT?
    SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis

    EU: Europese Commissie
  • Welkom bij de Wegwijzerdienst
    De Wegwijzerdienst is er voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en adviseert over specifieke problemen op de interne markt
    De Wegwijzerdienst is gratis

    EU: Europese Commissie
  • Berufsqualifikationen
    Das Recht der Unionsbürger, sich überall in der EU niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip. Die Regelungen über die beruflichen Qualifikationen können jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen
    Lesen Sie merhr...(duits- frans- en engelstalig)

    EU: Europese Commissie
  • Erkenning van kwalificaties
    Activiteiten van de Europese Unie
    Samenvattingen van de wetgeving

    EU: Europese Unie
  • Vrij verkeer van werknemers
    Activiteiten van de Europese Unie
    Samenvattingen van de wetgeving

    EU: Europese Unie
  • Europese Commissie: Burgers: Site map - Luxemburg (duitstalig)
    EU: Uw Europa
  • Europese Commissie: Burgers: Site map - Polen (duitstalig)
    EU: Uw Europa
  • Wonen, werken, studeren - Een overzicht van uw rechten als EU-burger
    EU: Uw Europa
  • Wonen in een ander land van de EU (Europese Unie): EU-Guide
    Inleiding
    I.   Verblijfsrecht
    II.  Rechten en plichten van inwoners
    III. Hoe kunt u uw rechten doen gelden

    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Vrij verkeer van werknemers
    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Grensarbeiders
    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Erkenning van beroepskwalificaties
    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Overheidsapparaat
    EU: Uw Europa
  • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Luxemburg (duitstalig)
    EU: Uw Europa
  • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Polen (duitstalig)
    EU: Uw Europa
  • Informatieblad over overgangsmaatregelen (Europese Unie): EU-Guide
    Informatieblad over de overgangsbepalingen in verband met de uitbreiding
    I   Overgangsbepalingen voor het vrije verkeer van werknemers
    II  Overgangsbepalingen ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal
    III Specifieke voorschriften voor burgers uit de nieuwe lidstaten met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties

    EU: Uw Europa
  • Werken - Luxemburg
    Wil je werken in een klein maar ontwikkeld land in het hart van Europa? Elke dag komen mensen uit buurlanden naar Luxemburg om juist daar te werken. De helft van de werknemers heeft zelfs een andere Europese nationaliteit dan de Luxemburgse!Als je je bij hen wilt aansluiten en wilt werken in een omgeving die zo internationaal is, dan is deze website een goed startpunt. Een aantal van de links zal je wellicht helpen gemakkelijker een baan te vinden

    EU: Europese Jongeren Site
  • De Europese Ombudsman: Homepage
    EU: Europese Ombudsman
  • The European gateway of academic and professional qualifications
    Luxembourg (engelstalig)

    INT: Enic-naric.net
  • The European gateway of academic and professional qualifications
    Poland (engelstalig)

    INT: Enic-naric.net
  • Fit for Europe: Luxemburg - Bildungssystem (duits-, frans- en engelstalig)
    INT: Fit for Europe
  • Living, working or studying in Luxembourg?
    INT: Justlanded.com
  • Informations et actualités du gouvernement luxembourgeois (franstalig)
    LU: Le Gouvernement du Grand Duche de Luxembourg
  • Informatie voor grenspendelaars in Luxemburg
    LU: Grenzgaenger Luxemburg
  • Wirtschafts- und Gesellschaftsporträt Luxemburgs (duitstalig)
    LU: Statec - Luxembourg
  • Free movement: Free movement of capital, Free movement of persons, Free movement of goods, Harmonised area, Non-harmonised area (engelstalig)
    PL: Polish Information and Foreign Investment Agency