Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
Kerstpakketten
Moeris Steuerberatung
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Nederland > Duitsland
Sociale zekerheid
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Sociale zekerheid en pensioenen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • EUlisses: EU-links en -informatie met betrekking tot sociale zekerheid
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Uw recht op sociale zekerheid
  Denkt u erover in een ander EU-land te gaan werken? Of plant u een vakantie? Hou er dan rekening mee dat er in andere landen andere regels voor sociale zekerheid gelden.

  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Coördinatie van andere uitkeringen
  De EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid gelden voor alle uitkeringen, waaronder ziektegeld, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, werkloosheidsuitkering, AOW, pensioen, weduwen- en wezenpensioen en kinderbijslag.

  EU: Europese Commissie
 • The European Health Insurance Card
  The European Health Insurance Card makes it easier for people from the European Union’s 27 Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to access health care services during temporary visits abroad. (engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Provisions on Social Security for Migrant Workers (engelstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Social Protection Social Inclusion: Social Protection: MISSOC
  The database contains the regularly updated MISSOC tables, covering all areas of social protection. The database allows the user to easily select the country or countries of interest and select the specific information fields they want to view on the screen and/ or print-out. The database also enables downloading of the selected information into a standard Microsoft™ Excel spreadsheet, which allows for more advanced comparisons, table designs and print-outs (engels-, duits- en franstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Grensarbeiders: Ziekte en Zwangerschapsverlof
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: Duitsland (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: Nederland
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Sociale zekerheid
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2004)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • LVF-Bayerische Verwaltung für versorgung und Familienförderung (duitstalig)
  DE: Bayerische Verwaltung für versorgung und Familienförderung
 • Kindergeld:
  Überblick zu den wichtigsten Regelungen für die Gewährung von Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz: Kindergeld wird für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr gewährt - in einigen Fällen auch darüber hinaus. Die Anträge auf Kindergeld werden von der Familienkasse Ihrer Agentur für Arbeit entgegengenommen (duitstalig)

  DE: Bundesagentur für Arbeit
 • Kindergeld: Merkblatt Kindergeld - Familienkasse 2009 (Pdf: duitstalig)
  DE: Bundesagentur für Arbeit
 • Formulare Kindergeld (duitstalig)
  DE: Bundesagentur für Arbeit
 • Ortsverzeichnis der Familienkassen in Deutschland 2009 (Pdf: duitstalig)
  DE: Bundesagentur für Arbeit
 • Arbeitsmarktreform: Grundsicherung für Arbeitsuchenden (duitstalig)
  DE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales Deutschland
 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Startseite (duitstalig)
  DE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales Deutschland
 • Soziale Sicherung (duitstalig)
  DE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales Deutschland
 • Soziale Sicherung im Überblick (Pdf: duitstalig: 2009)
  DE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales Deutschland
 • Arbeiten im Ausland
  Informationen zu: Übersicht von Staaten, mit denen Regelungen bestehen...
  Merkblätter zur Entsendung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
  Vordruck für die Verlängerung einer Entsendung in einen EU/EWR-Staat
  Antrag auf Ausstellung einer Entsendebescheinigung (Vordruck E 101)
  Merkblätter für Grenzgänger für die Niederlande und Deutschland (o.a. duitstalig)

  DE: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland
 • Deutsche Rentenversicherung Bund
  DE: Deutsche Rentenversicherung Bund
 • Deutsche Rentenversicherung: Startseite (duitstalig)
  DE: Deutsche Rentenversicherung
 • Leben und arbeiten in Europa (Pdf: 2008 duitstalig)
  DE: Deutsche Rentenversicherung
 • Deutsche Rentenversicherung Rheinland: Startseite (duitstalig)
  DE: Deutsche Rentenversicherung Rheinland
 • Deutsche Rentenversicherung Westfalen: Startseite (duitstalig)
  DE: Deutsche Rentenversicherung Westfalen
 • Soziale Sicherheit in Deutschland
  Die deutsche Sozialversicherung ist ein gesetzliches Versicherungssystem, das als Teil der sozialen Sicherung Deutschlands eine herausragende Rolle spielt. Als Solidargemeinschaft bietet es wirksamen finanziellen Schutz vor den großen Lebensrisiken und deren Folgen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Betriebsunfällen und Pflegebedürftigkeit (duitstalig)

  DE: Deutsche Sozialversicherung
 • Regelungen zur Sozialversicherung in Deutschland: Grenzgänger (duitstalig)
  DE: German Healthcare Portal
 • Wir beraten Grenzgänger in der Euregio Maas-Rhein zu Fragen der Sozialen Sicherheit und steuerlichen Angelegenheiten. Wir beraten individuell, telefonisch, per E-Mail, geben Informationsmaterial heraus und veranstalten regelmäßig zwischenstaatliche Sprechtage. Unser Service ist kostenlos.
  In der Rubrik Grenzgänger finden Sie weitere Informationen (duitstalig)

  DE: Grenzgängerberatungsstelle Regio Aachen e.V.
 • Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) geeft voorlichting en advies aan mensen die in Duitsland wonen of werken. Wanneer u buiten Nederland woont of werkt, heeft dat invloed op uw sociale verzekeringen en pensioen.
  NL: Bureau voor Duitse Zaken
 • Brochures en formulieren van het Bureau voor Duitse Zaken
  NL: Het Bureau voor Duitse Zaken
 • Spreekuren voor grensarbeiders in 2010
  Het Bureau voor Duitse Zaken organiseert samen met de Euregio's spreekuren/informatiebijeenkomsten voor (ex)-grensarbeiders

  NL: Het Bureau voor Duitse Zaken
 • Zorgverzekeringen en buitenland: Grensarbeiders
  Werkt u in Nederland, maar woont u in het buitenland? U bent dan automatisch verzekerd voor de AWBZ. Als u in een verdragsland woont, dan kunt u in dat land ook aanspraak maken op medische zorg ten laste van Nederland. Dit geldt ook voor uw gezinsleden...

  NL: College voor Zorgverzekeringen
 • De verzekeringswetgeving AWBZ
  NL: ggzbeleid.nl
 • Grensinfopunt:
  de virtuele wegwijzer van de overheid voor vragen over wonen, werken studeren en ondernemen in het buitenland

  NL: Grensinfopunt
 • Vergelijk, Kies en Sluit uw zorgverzekering!
  NL: Independer
 • Kennisring: Hét informatieplatform voor consumenten
  NL: Kennisring ZW Nederland
 • Buitenland:
  Werk zoeken in het buitenland; Werken in het buitenland; Naar het buitenland met een uitkering; Terug naar uw vaderland (remigreren); Terug naar Nederland

  NL: Kennisring ZW Nederland
 • Werken in het buitenland
  NL: Kennisring ZW Nederland
 • KiesBeter.nl - Wijst u de weg in de zorg
  NL: KiesBeter.nl
 • Grensarbeid
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Grensarbeid: informatie voor werknemers
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Grensoverschrijdende arbeid
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Ook recht op kinderopvangtoeslag bij werk of uitkering in buitenland
  14 februari 2006

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 06/025
 • Werkloosheidswet (WW): informatie voor werknemers
  Wanneer u - geheel of gedeeltelijk - werkloos wordt, kunt u het verlies aan inkomen voor een bepaalde periode opvangen met een WW-uitkering. Deze uitkering fungeert als een brug tussen twee banen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u beschikbaar zijn voor werk. Verder is het belangrijk hoe lang u gewerkt heeft. Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). In 2006 is er veel veranderd in de WW

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont
  de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 (Pdf)

  NL: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Zorgverzekeringen
 • Informatie over de zorgtoeslag
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Toeslagen
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan vanuit het buitenland?
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Overheid.nl: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden in Nederland
  NL: Overheid.nl
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999
  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Kinderbijslag
  Regeling samenloop Kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Pensioen
  Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar toch is het belangrijk dat je weet hoe het zit met pensioen. Op deze site van Stichting Pensioenkijker.nl vind je onafhankelijke informatie over pensioen. Zodat je weet waar het over gaat

  NL: Stichting Pensioenkijker Nederland
 • Ik kom in Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Ik ga buiten Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • KInderbijslag
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Brochures en formulieren: KInderbijslag
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • AOW-pensioen
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Internationale Detachering Home
  Als u tijdelijk in het buitenland gaat werken, kunt u toch verzekerd blijven voor de sociale verzekeringen. Dit regelt u met een formulier E101. In veel landen mag u niet werken zonder dit formulier. U kunt het formulier E101 bij ons aanvragen

  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Ik ga in het buitenland wonen. Wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering? WIA, WAO, WAZ, Wajong en Ziektewet bij verblijf in het buitenland
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Werk zoeken in het buitenland met een WW-uitkering
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Werken binnen de EU/EER
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Vrijwillige verzekering in het buitenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Duidelijk Pensioen
  Deze website, getiteld: 'Duidelijk Pensioen' is een initiatief van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de koepelorganisatie van de bedrijfstakpensioenfondsen. De VB wil met deze pagina het pensioenbewustzijn en de pensioenkennis van het Nederlands publiek vergroten

  NL: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Nederland
 • Zorgverzekeringen vergelijken
  NL: Verzekeringssite
 • Zorgverzekeraars Nederland
  NL: ZN
 • Links met informatie over de zorgverzekering
  NL: Zorgverzekering.pagina.nl
 • Website over de zorgverzekering 2006
  NL: Zorgverzekeringswet.nl