Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
 
Mei 2012
Enquete m.b.t. grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen NL en BE
Kerstpakketten
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Nederland > België
Sociale zekerheid
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Sociale zekerheid en pensioenen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • EUlisses: EU-links en -informatie met betrekking tot sociale zekerheid
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Uw recht op sociale zekerheid
  Denkt u erover in een ander EU-land te gaan werken? Of plant u een vakantie? Hou er dan rekening mee dat er in andere landen andere regels voor sociale zekerheid gelden.

  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Coördinatie van andere uitkeringen
  De EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid gelden voor alle uitkeringen, waaronder ziektegeld, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, werkloosheidsuitkering, AOW, pensioen, weduwen- en wezenpensioen en kinderbijslag.

  EU: Europese Commissie
 • The European Health Insurance Card
  The European Health Insurance Card makes it easier for people from the European Union’s 27 Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to access health care services during temporary visits abroad. (engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Provisions on Social Security for Migrant Workers (engelstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Social Protection Social Inclusion: Social Protection: MISSOC
  The database contains the regularly updated MISSOC tables, covering all areas of social protection. The database allows the user to easily select the country or countries of interest and select the specific information fields they want to view on the screen and/ or print-out. The database also enables downloading of the selected information into a standard Microsoft™ Excel spreadsheet, which allows for more advanced comparisons, table designs and print-outs (engels-, duits- en franstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Grensarbeiders: Ziekte en Zwangerschapsverlof
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: België
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: Nederland
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Sociale zekerheid
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2004)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Grensarbeid in Belgie
  BE: ACV-grensarbeiders
 • Droit Fiscalité belge
  Sous rubrique de Droit Social: La rubrique indépendants et salariés (franstalig)

  BE: Droit Fiscalité belge
 • Sociale Zekerheid in België
  BE: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Sociale wetgeving
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Gids voor Grensarbeiders 2005 (Pdf)
  BE: Grensarbeiders.be
 • Working in Belgium: Limosa
  BE: International.socialsecurity.be
 • Wonen en werken in het buitenland
  BE: OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds
 • Arbeid of verblijf in het buitenland.
  Recht op werkloosheidsuitkeringen van buitenlandse werknemers (Pdf)

  BE: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Welkom bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  BE: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ - België)
 • Werkgever / Sociaal verzekerde
  BE: RSZPPO - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
 • Kinderbijslag: Werken en wonen buiten België
  - Grensarbeiders
  - Uw gezin blijft in België
  - Uw gezin verblijft met u in het buitenland
  - Werknemer in België wiens gezin in het buitenland verblijft

  BE: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers
 • Grensarbeiders
  Voor kinderen van grensarbeiders die geen kinderbijslag kunnen krijgen in een Belgische of buitenlandse regeling, kan de RKW kinderbijslag, kraamgeld en een adoptiepremie betalen

  BE: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen België
  We zorgen er niet alleen voor dat u zich verzekert en uw bijdragen betaalt, maar helpen u ook bij uw pensioen, uw gezinsbijslag en ingeval van ziekte en faillissement

  BE: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen België
 • RIZIV: welkom op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  Informatie over de gezondheidszorg in België

  BE: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Pensioendienst voor de overheidssector
  De belangrijkste taak van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) is het toekennen, berekenen en beheren van de meeste rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector

  BE: Pensioendienst voor de overheidssector België
 • Rijksdienst voor Pensioenen België
  U kunt op deze site alle informatie vinden in verband met het pensioen in de privé-sector en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  BE: Rijksdienst voor Pensioenen België
 • Rijksdienst voor Pensioenen België - Sitemap
  BE: Rijksdienst voor Pensioenen België
 • Werken in /of verblijven in het buitenland
  BE: Rijksdienst voor Pensioenen België
 • Online diensten voor de Sociale Zekerheid
  BE: Sociale-Zekerheid.be
 • Werk zoeken internationaal - Informeer je over sociale zekerheid
  BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • Beroepsactieve uitgaande grensarbeider
  BE: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Inkomende grensarbeider
  BE: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Sociale zekerheid en bijstand - EU-onderdanen
  BE: Vreemdelingenrecht.be
 • Voorlichtingsbrochure ten behoeve van Nederlandse grensarbeiders in België (Pdf: 2008)
  BE/NL: Het Secretariaat-Generaal van de Benelux
 • Over grensarbeid en zorg- of ziekteverzekering
  BE/NL: Welkom bij Euregiozorgloket
 • Spreekuren
  Op onze spreekuren kunt u gratis, met en zonder afspraak terecht met al uw vragen over sociale zekerheid in de verhouding Nederland België. Wij nemen ook deel aan spreekuren met diverse overheidsinstanties vanuit Nederland en België waar u ook informatie kunt krijgen over belastingen en arbeidsrecht

  NL: Bureau voor belgische Zaken
 • Voor informatie over de Sociale Verzekeringen in de verhouding Nederland - België
  NL: Bureau voor belgische Zaken
 • Compleet overzicht BBZ
  NL: Bureau voor Belgische Zaken
 • Zorgverzekeringen en buitenland: Grensarbeiders
  Werkt u in Nederland, maar woont u in het buitenland? U bent dan automatisch verzekerd voor de AWBZ. Als u in een verdragsland woont, dan kunt u in dat land ook aanspraak maken op medische zorg ten laste van Nederland. Dit geldt ook voor uw gezinsleden...

  NL: College voor Zorgverzekeringen
 • De verzekeringswetgeving AWBZ
  NL: ggzbeleid.nl
 • Grensinfopunt:
  de virtuele wegwijzer van de overheid voor vragen over wonen, werken studeren en ondernemen in het buitenland

  NL: Grensinfopunt
 • Vergelijk, Kies en Sluit uw zorgverzekering!
  NL: Independer
 • Kennisring: Hét informatieplatform voor consumenten
  NL: Kennisring ZW Nederland
 • Buitenland:
  Werk zoeken in het buitenland; Werken in het buitenland; Naar het buitenland met een uitkering; Terug naar uw vaderland (remigreren); Terug naar Nederland

  NL: Kennisring ZW Nederland
 • Werken in het buitenland
  NL: Kennisring ZW Nederland
 • KiesBeter.nl - Wijst u de weg in de zorg
  NL: KiesBeter.nl
 • Grensarbeid
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Grensarbeid: informatie voor werknemers
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Grensoverschrijdende arbeid
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Ook recht op kinderopvangtoeslag bij werk of uitkering in buitenland
  14 februari 2006

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Persbericht, Nr. 06/025
 • Werkloosheidswet (WW): informatie voor werknemers
  Wanneer u - geheel of gedeeltelijk - werkloos wordt, kunt u het verlies aan inkomen voor een bepaalde periode opvangen met een WW-uitkering. Deze uitkering fungeert als een brug tussen twee banen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u beschikbaar zijn voor werk. Verder is het belangrijk hoe lang u gewerkt heeft. Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). In 2006 is er veel veranderd in de WW

  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
 • Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont
  de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 (Pdf)

  NL: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Zorgverzekeringen
 • Informatie over de zorgtoeslag
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Toeslagen
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan vanuit het buitenland?
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Overheid.nl: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden in Nederland
  NL: Overheid.nl
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999
  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Kinderbijslag
  Regeling samenloop Kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Pensioen
  Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar toch is het belangrijk dat je weet hoe het zit met pensioen. Op deze site van Stichting Pensioenkijker.nl vind je onafhankelijke informatie over pensioen. Zodat je weet waar het over gaat

  NL: Stichting Pensioenkijker Nederland
 • Ik kom in Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Ik ga buiten Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • KInderbijslag
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Brochures en formulieren: KInderbijslag
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • AOW-pensioen
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Internationale Detachering Home
  Als u tijdelijk in het buitenland gaat werken, kunt u toch verzekerd blijven voor de sociale verzekeringen. Dit regelt u met een formulier E101. In veel landen mag u niet werken zonder dit formulier. U kunt het formulier E101 bij ons aanvragen

  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Ik ga in het buitenland wonen. Wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering? WIA, WAO, WAZ, Wajong en Ziektewet bij verblijf in het buitenland
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Werk zoeken in het buitenland met een WW-uitkering
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Werken binnen de EU/EER
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Vrijwillige verzekering in het buitenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW
  NL: UWV Voor Re-integratie en tijdelijk inkomen
 • Duidelijk Pensioen
  Deze website, getiteld: 'Duidelijk Pensioen' is een initiatief van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de koepelorganisatie van de bedrijfstakpensioenfondsen. De VB wil met deze pagina het pensioenbewustzijn en de pensioenkennis van het Nederlands publiek vergroten

  NL: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Nederland
 • Zorgverzekeringen vergelijken
  NL: Verzekeringssite
 • Zorgverzekeraars Nederland
  NL: ZN
 • Links met informatie over de zorgverzekering
  NL: Zorgverzekering.pagina.nl
 • Website over de zorgverzekering 2006
  NL: Zorgverzekeringswet.nl