Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
 
Mei 2012
Enquete m.b.t. grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen NL en BE
Kerstpakketten
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Nederland > België
Informatie voor ondernemers
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Werkgevers
  EU: EURES Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Industrial Relations in Europe 2006
  The 2006 version of the bi-annual report outlines industrial relations trends at the national level (social partners as membership organisations, the interaction between collective bargaining and labour law, workplace representation) and at European level (European Social Dialogue, European labour law). Finally, it discusses trends in the labour market and the contribution of social dialogue to economic performance. The report is only available in English. Other language versions of the executive summary will follow (Pdf)

  EU: Europese Commissie
 • Personal Tax: Cross-border workers (engels-, duits- en franstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid en sociale zaken: Index
  EU: Europese Commissie
 • Een bedrijf oprichten - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Een bedrijf oprichten: Juridische structuur van bedrijven - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Een bedrijf oprichten - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Een bedrijf kopen - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Een bedrijf kopen - Nederland
  EU: Europa
 • Uw bedrijf verkopen - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Uw bedrijf verkopen - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Uw bedrijf sluiten - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Insolventie en faillissement - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Financieringsmogelijkheden - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Links & Adressen: Finanzierungsmöglichkeiten - Europese Unie(duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Fiscale milieuprikkels en -subsidies - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Belastingen - Europese Unie
  Deze pagina geeft u toegang tot alle nuttige informatie over belastingen voor bedrijven. De rubriek "Verwante onderwerpen" bevat dan ook links naar informatie over het verschil tussen directe en indirecte belastingen, en meer uitleg over vennootschapsbelasting, BTW, belastbaar inkomen, het voorkomen van dubbele belasting op winstrepatriëring, en douanerechten

  EU: Uw Europa
 • Belastingen - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Personeelszaken - Europese Unie
  Via deze pagina kunt u informatie vinden over de belangrijkste thema’s op het gebied van personeelszaken. Zo bevat de rubriek "Verwante onderwerpen" links naar meer informatie over de wet- en regelgeving inzake werkgelegenheid, sociale zekerheid en buitenlandse werknemers. Ook praktische informatie over de manier waarop u uw rechten kunt doen gelden bij problemen, kunt u hier vinden

  EU: Uw Europa
 • Personeelszaken - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Onderzoek en ontwikkeling - Europese Unie
  De economische groei en de concurrentiekracht van bedrijven in de EU houden nauw verband met de activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO). Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde sleutelsectoren (zoals nanotechnologie) en specifieke technologische sectoren (zoals de luchtvaartindustrie). Daarom moedigt de EU de lidstaten aan hun investeringen in onderzoek te vergroten en heeft zij zich ten doel gesteld de gemiddelde hoogte van de onderzoeksinvesteringen van de huidige 1,9% van het BBP op te trekken naar 3% in 2010

  EU: Uw Europa
 • Onderzoek en ontwikkeling - Nederland
  Belangrijke platforms zijn Innovatienet, het Innovatieplatform en Syntens

  EU: Uw Europa
 • Normen en keurmerken - Europese Unie
  Technische harmonisatie is een essentiële stap bij de voltooiing van de interne markt voor goederen. Door bepaalde productspecificaties te harmoniseren heft de EU de handelsbelemmeringen tussen lidstaten op. Goederen die aan de gestelde normen voldoen, mogen vrij worden verhandeld op de interne markt, waardoor bedrijven tot de hele markt van de EU toegang krijgen, de procedures worden vereenvoudigd en de kosten worden beperkt terwijl tegelijkertijd voor technische interoperabiliteit en een hoog veiligheidsniveau wordt gezorgd

  EU: Uw Europa
 • Normen en keurmerken - Nederland
  Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is hét kennisnetwerk in de wereld van normen en regelgeving

  EU: Uw Europa
 • Regelgeving voor industrie en handel - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Regelgeving voor industrie en handel - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Intellectuele eigendom - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Intellectuele eigendom - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Marktinformatie - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Overheidsaanbestedingen - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Overheidsaanbestedingen - Europese Unie (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Overheidsaanbestedingen - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Bedrijven
  BE: Federale PortaalSite België
 • Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  BE: Federale PortaalSite België
 • Welkom op de portaalsite van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Ondernemen: Een bedrijf starten (starterprocedures), Innovatie en competitiviteit, Belgische reglementering, Europese en internationale regelgeving, Varia
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Ondernemen: Belastingen
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Ondernemen: Sociale wetgeving
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Welkom bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 • Het Conjunctuurportaal
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 • Statistieken - economie en financiën
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 • Invest in Belgium (engelstalig)
  BE: FPS Economy, S.M.Es, Self-employed and Energy
 • Working in Belgium: Limosa
  U bent een buitenlandse onderneming, organisatie of zelfstandige en u wil iemand tewerkstellen in België? Of u wil zich als zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk in België vestigen? Dan moet u eerst een aantal basisvoorwaarden vervullen.
  Op deze site bouwen wij hiervoor een uniek loket. Dit loket zal uw administratieve verplichtingen aanzienlijk vereenvoudigen

  BE: Limosa
 • RVA: Fonds sluiting ondernemingen FSO
  BE: RVA: Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening
 • Startersservice: Je wil starten als zelfstandig ondernemer? Wij weten waar je aan begint
  BE: UNIZO: Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • UNIZO: Er zijn weinig facetten in de samenleving waarmee ondernemers en dus UNIZO niet te maken krijgen. Daarom is onze ondernemersorganisatie op heel veel fronten dag aan dag actief. Van fiscaliteit tot milieu, van handelspraktijken tot energie, van ruimtelijke ordening tot mobiliteit
  BE: UNIZO: Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel
  BE: Voka: Vlaams Economisch Verbond
 • CEN: European Committee for Standardisation
  The European Committee for Standardization, was founded in 1961 by the national standards bodies in the European Economic Community and EFTA countries.
  Now CEN is contributing to the objectives of the European Union and European Economic Area with voluntary technical standards which promote free trade, the safety of workers and consumers, interoperability of networks, environmental protection, exploitation of research and development programmes, and public procurement (engelstalig)

  INT: CEN
 • ISO: International Organisation for Standardization (frans- en engelstalig)
  INT: ISO
 • Nieuwe BPM regels bestelauto's per 1-1-2007
  NL: Autobelastingen
 • Bedrijvenloket: De overheid voor ondernemers
  NL: Bedrijvenloket
 • CBS
  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken

  NL: Het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland
 • Economische Voorlichtingsdienst - EVD
  De EVD is als agentschap van het ministerie van Economische zaken de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het faciliteren en het stimuleren van internationaal ondernemen en internationale samenwerking

  NL: EVD Internationaal Ondernemen en Samenwerken
 • Enterprise Europe Network Nederland
  Dé plek voor al uw vragen over ondernemen en innoveren in Europa (ook engelstalig)

  NL: EVD Internationaal Ondernemen en Samenwerken
 • Internationaal Ondernemen: Midden en Klein Bedrijf (MKB) en financiering
  Dit dossier is gericht op Nederlandse mkb-ers, die willen exporteren, internationaal willen uitbreiden of een joint-venture willen aangaan. Per onderwerp vindt u korte en bondige informatie en relevante links naar meer informatie op andere websites. Onder het kopje 'Regelingen per land' kunt u per land bekijken welke regelingen er voor openstaan en welke mogelijkheden er zijn bij internationale instellingen

  NL: EVD Internationaal Ondernemen en Samenwerken
 • Welkom op de landenpagina België
  NL: EVD Internationaal Ondernemen en Samenwerken
 • Innovatieplatform
  Het kabinet heeft het Innovatieplatform ingesteld voor de duur van dit kabinet en als opdracht meegegeven voorstellen te ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Met 18 onbezoldigde platform-leden hebben we daar drie jaar hard aan gewerkt. We hebben in de afgelopen periode veel bereikt en de basis gelegd voor een vervolg. Per 22 november 2006 leggen de leden hun taken neer. Het nieuwe kabinet moet besluiten of en, zo ja, op welke wijze in de volgende kabinetsperiode invulling wordt gegeven aan de rollen die nu worden vervuld door het platform

  NL: Innovatie Platform
 • IViR: Instituut voor Informatierecht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Universiteit van Amsterdam
  NL: IViR: Instituut voor Informatierecht
 • Bedrijf starten
  Wilt u een eigen bedrijf starten? Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om succesvol een eigen bedrijf te beginnen

  NL: Kamer van Koophandel Nederland
 • Internationale handel
  NL: Kamer van Koophandel Nederland
 • Overdracht en overname
  Heeft u plannen voor het kopen, verkopen of beëindigen van een bedrijf? Hier vindt u alles wat met overdracht en overname te maken heeft

  NL: Kamer van Koophandel Nederland
 • Wetten en regels
  Welke rechtsvorm past bij uw bedrijf? Waarvoor bent u aansprakelijk? Zoekt u informatie over contracten? U vindt hier een overzicht van de belangrijkste regels voor ondernemers

  NL: Kamer van Koophandel Nederland
 • Handelsregister
  Hier vindt u de meest actuele informatie van alle Nederlandse bedrijven, verenigingen en stichtingen. U kunt de informatie snel en eenvoudig via deze site raadplegen. Hiervoor heeft u een toegangscode nodig

  NL: Kamer van Koophandel Nederland
 • SenterNovem - Agentschap voor duurzaamheid en innovatie
  Laat u adviseren door de Digitale Adviseur en ontdek op welke manier SenterNovem u van dienst kan zijn. Bij een aantal programma's kunt u uw subsidie-aanvraag vervolgens ook elektronisch indienen

  NL: Ministerie van Economische Zaken Nederland
 • Belastingen - Nederland
  NL: Ministerie van Financien Nederland
 • Wetenschap
  Investeren in kennis is investeren in de toekomst. Wetenschap en onderzoek spelen daarin een hoofdrol. Het ministerie van OCW draagt via het wetenschapsbeleid bij aan een onderzoeksklimaat dat uitdaagt tot prestatie en innovatie

  NL: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
  NL: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Research and Development
  The Netherlands provides a rich combination of advanced research centers, supportive government policies, and a culture that fulfills the aspirations of advanced knowledge workers. With initiatives like GigaPort (advanced experimental network for next generation internet development) and research hubs such as the Telematics Institute, the Netherlands is on the cutting edge of research and development (R&D) efforts in the information and communications technology sector. Dutch R&D activities in the natural and engineering sciences rank among the most productive and influential in the world as well. Over 60,000 researchers work in Dutch companies, universities and research institutes (engelstalig)

  NL: Netherlands Foreign Investment Agency - Ministry of Economic Affairs
 • Starting up in the Netherlands
  In preparing to conduct business activities in the Netherlands, a company is presented with many choices ranging from site location, legal and fiscal matters to permit requirements and employment issues. Compared to other EU countries, the Netherlands has a flexible and liberal legal framework for the organization of enterprises by non-resident companies or individuals. There are no special restrictions on foreign-owned companies that wish to start a business in the Netherlands (engelstalig)

  NL: Netherlands Foreign Investment Agency - Ministry of Economic Affairs
 • NEN is hét kennisnetwerk van normen en regelgeving. Via deze website zijn alle in Nederland toegepaste normen voor u toegankelijk
  NL: NEN - Nederlands centrum van normalisatie
 • Monetair-financiële statistieken Nederland
  NL: De Nederlandsche Bank
 • Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
  Het inspirerend netwerk voor bedrijfsleven, wetenschap en overheid

  NL: De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
 • Belasting aangifte doen - Zakelijk
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Een bedrijf oprichten: Nederland - Ondernemerschap
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Buitenlandse btw terugvragen
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Loonbelastingverklaring vervalt
  Vanaf 1 januari 2007 vervalt de loonbelastingverklaring. Een nieuwe werknemer moet vanaf die datum zelf een schriftelijke verklaring aan u geven voordat hij bij u gaat werken. Een pensioen- of uitkeringsgerechtigde moet dat vóór de eerste loonbetaling doen

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Ondernemer worden
  Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. In dit onderdeel wordt u wegwijs gemaakt in uw fiscale rechten en verplichtingen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen namelijk fiscale gevolgen hebben. Het gaat dan om keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
  De octrooigemachtigde is een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Hij/zij adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën, treedt op namens een opdrachtgever, en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van de gewenste bescherming

  NL: Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
 • Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
  NL: NIVRA
 • Nederlandse Mededingingsautoriteit
  De NMa ziet toe op eerlijke concurrentie in Nederland. Zij bestrijdt partijen die kartels vormen en daarbij bijvoorbeeld prijsafspraken maken én partijen die misbruik maken van een economische machtspositie. Zij toetst fusies en overnames. De NMa houdt toezicht op alle sectoren

  NL: NMa - Nederlandse Mededingingsautoriteit
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
  NL: NWO
 • Overheidsinformatie voor ondernemers
  Deze pagina toont een gesorteerde selectie van overheidsinformatie voor ondernemers

  NL: Overheid.nl
 • Sociaal Economische Raad Nederland
  De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken

  NL: SER
 • Stichting Zelfstandige Zonder Personeel Nederland
  is hét informatiecentrum voor de zelfstandige zonder personeel (ZZP) en kleine zelfstandigen. Op deze website vindt u alle informatie om als zelfstandig ondernemer een bedrijf te starten

  NL: Stichting ZZP Nederland
 • Informatie over milieusubsidies van de Nederlandse overheid
  NL: Subsidieshop
 • Syntens - Succesvol innoveren
  Hulp nodig bij uw innovatieplannen? Gebruik de verkenner! Of stel uw vraag rechtstreeks aan een van de Syntens medewerkers via chat

  NL: Syntens
 • UWV - Werkgevers
  UWV voert in opdracht van het Ministerie van SZW de wettelijke werknemersverzekeringen uit, zoals de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de WAO en binnenkort de WIA

  NL: UWV Nederland
 • Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel
  NL: VZZP Nederland
 • VNO-NCW
  VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven
  De naam VNO-NCW (officieel: Vereniging VNO-NCW) is een samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW)

  NL: VNO-NCW