Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Luxemburg > Nederland
Belastingen
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Belasting: Datenbank 'Taxes In Europe' (duitstalig)
  EU: Europäische Kommission: Steuern und Zollunion
 • Steuern: Personensteuern: Grenzgänger
  Es gibt auf Gemeinschaftsebene keine Rechtsvorschriften, in denen der Begriff des Grenzgängers unter steuerlichen Gesichtspunkten definiert ist und wie dementsprechend die Besteuerungsrechte zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten aufzuteilen oder die Steuervorschriften anzuwenden wären.
  Benachbarte Mitgliedstaaten, zwischen denen ein reger Arbeitnehmer-Grenzverkehr herrscht, regeln Angelegenheiten im Zusammenhang mit Grenzgängern häufig in ihren bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen (duitstalig)

  EU: Europäische Kommission: Steuern und Zollunion
 • Werken in een ander land van de EU : Belastingen
  EU: Uw Europa
 • Belasting - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Belasting van grensarbeiders: Nederland
  EU: Uw Europa
 • Nuttige adressen: Werken in Europa: Nederland - Belasting van grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2007)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Belastingen: Formulaires (franstalig)
  LU: Administration des Contributions Directes Luxembourg
 • Belastingen: Formulaires - Personnes physiques (franstalig)
  LU: Administration des Contributions Directes Luxembourg
 • Dossiers: La rubrique 'Dossiers' vous propose une analyse détaillée et approfondie de certains sujets actuels ou d'un intérêt général:
  - Calendrier fiscal
  - Avis officiels
  - Directive «épargne»
  - Délais
  - Le salarié face à la fiche de retenue d'impôt
  - Conventions internationales
  - Régime d'imposition des tantièmes
  - Régime d'imposition de la prévoyance-vieillesse
  - L'euro et la déclaration d'impôt sur le revenu 2002
  - Calcul automatisé de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions (franstalig)

  LU: Administration des Contributions Directes Luxembourg
 • Méthodes pour éliminer les doubles impositions: La double imposition juridique est éliminée soit par la méthode de l'exemption, soit par la méthode de l'imputation (franstalig)
  LU: Administration des Contributions Directes Luxembourg
 • Dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en Luxemburg (Pdf)
  NL: International Tax Center Leiden
 • Belastingverdragen
  NL: Ministerie van Financien
 • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Geldend op 27-01-2010

  NL: Ministerie van Financien
 • Buitenlandse belastingplichtigen
  NL: Ministerie van Financien
 • Buitenlandse sociale verzekeringen 2009. Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid. Aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen.
  NL: Ministerie van Financien
 • Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Geldend op 27-01-2010

  NL: Ministerie van Financien
 • Voorkoming van dubbele belasting
  Voorkoming onder de toepassing van de belasting verdragen 2008

  NL: Ministerie van Financien
 • Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Als u over 2005 in aanmerking komt voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
  Als u in Nederland woonde en bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland had, moet u hiervan in Nederland aangifte doen. Ook als de bezittingen of inkomsten in het buitenland al belast waren. Om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen (in Nederland en in het buitenland), kunt u een verzoek doen voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over de berekening van de aftrek

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Auto en vervoer
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Belastingdienst: Sitemap
  Deze sitemap geeft weer op welke plaats de site-onderdelen (onderwerpen) op www.belastingdienst.nl zijn te vinden

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Belastingdienst: Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Buitenland: Download
  Download mogelijkheid van diverse publicaties van de belastingdienst met betrekking tot belastingheffing en buitenland

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Buitenland: Particulieren
  Als particulier kunt u te maken krijgen met belastingheffing in een ander land dan uw woonland. U woont bijvoorbeeld in Nederland en u werkt in een ander land of u ontvangt inkomen uit een ander land. Als u niet in Nederland woont, dan kan het zijn dat u uit Nederland inkomsten geniet, bijvoorbeeld omdat u werkt in Nederland of omdat u onroerende zaken bezit in Nederland. In deze situaties zijn bijzondere regels voor de belastingheffing in Nederland van toepassing

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Emigratie en belastingen
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Finanzamt und Auslandsfragen (duitstalig)
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Personeel en loon: Wonen en/of werken in het buitenland
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • (Tijdelijke) uitzending naar het buitenland: Gevolgen voor uw belastingplicht
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Wonen en/of werken in het buitenland
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Wonen in het buitenland, inkomen genieten in Nederland
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Luxemburg: Belastingwetgeving
  NL: EVD Internationaal Ondernemen en Samenwerken