Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Luxemburg > België
Informatie voor ondernemers
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Werkgevers
  EU: EURES Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Industrial Relations in Europe 2006
  The 2006 version of the bi-annual report outlines industrial relations trends at the national level (social partners as membership organisations, the interaction between collective bargaining and labour law, workplace representation) and at European level (European Social Dialogue, European labour law). Finally, it discusses trends in the labour market and the contribution of social dialogue to economic performance. The report is only available in English. Other language versions of the executive summary will follow (Pdf)

  EU: Europese Commissie
 • Personal Tax: Cross-border workers (engels-, duits- en franstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid en sociale zaken: Index
  EU: Europese Commissie
 • Een bedrijf oprichten - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Een bedrijf oprichten: Juridische structuur van bedrijven - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Een bedrijf kopen - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Uw bedrijf verkopen - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Insolventie en faillissement - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Financieringsmogelijkheden - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Links & Adressen: Finanzierungsmöglichkeiten - Europese Unie(duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Belastingen - Europese Unie
  Deze pagina geeft u toegang tot alle nuttige informatie over belastingen voor bedrijven. De rubriek "Verwante onderwerpen" bevat dan ook links naar informatie over het verschil tussen directe en indirecte belastingen, en meer uitleg over vennootschapsbelasting, BTW, belastbaar inkomen, het voorkomen van dubbele belasting op winstrepatriëring, en douanerechten

  EU: Uw Europa
 • Personeelszaken - Europese Unie
  Via deze pagina kunt u informatie vinden over de belangrijkste thema’s op het gebied van personeelszaken. Zo bevat de rubriek "Verwante onderwerpen" links naar meer informatie over de wet- en regelgeving inzake werkgelegenheid, sociale zekerheid en buitenlandse werknemers. Ook praktische informatie over de manier waarop u uw rechten kunt doen gelden bij problemen, kunt u hier vinden

  EU: Uw Europa
 • Onderzoek en ontwikkeling - Europese Unie
  De economische groei en de concurrentiekracht van bedrijven in de EU houden nauw verband met de activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO). Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde sleutelsectoren (zoals nanotechnologie) en specifieke technologische sectoren (zoals de luchtvaartindustrie). Daarom moedigt de EU de lidstaten aan hun investeringen in onderzoek te vergroten en heeft zij zich ten doel gesteld de gemiddelde hoogte van de onderzoeksinvesteringen van de huidige 1,9% van het BBP op te trekken naar 3% in 2010

  EU: Uw Europa
 • Normen en keurmerken - Europese Unie
  Technische harmonisatie is een essentiële stap bij de voltooiing van de interne markt voor goederen. Door bepaalde productspecificaties te harmoniseren heft de EU de handelsbelemmeringen tussen lidstaten op. Goederen die aan de gestelde normen voldoen, mogen vrij worden verhandeld op de interne markt, waardoor bedrijven tot de hele markt van de EU toegang krijgen, de procedures worden vereenvoudigd en de kosten worden beperkt terwijl tegelijkertijd voor technische interoperabiliteit en een hoog veiligheidsniveau wordt gezorgd

  EU: Uw Europa
 • Regelgeving voor industrie en handel - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Intellectuele eigendom - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Overheidsaanbestedingen - Europese Unie
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Overheidsaanbestedingen - Europese Unie (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Bedrijven
  BE: Federale PortaalSite België
 • Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  BE: Federale PortaalSite België
 • Welkom op de portaalsite van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Ondernemen: Een bedrijf starten (starterprocedures), Innovatie en competitiviteit, Belgische reglementering, Europese en internationale regelgeving, Varia
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Ondernemen: Belastingen
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Ondernemen: Sociale wetgeving
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Welkom bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 • Het Conjunctuurportaal
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 • Statistieken - economie en financiën
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 • Invest in Belgium (engelstalig)
  BE: FPS Economy, S.M.Es, Self-employed and Energy
 • Working in Belgium: Limosa
  U bent een buitenlandse onderneming, organisatie of zelfstandige en u wil iemand tewerkstellen in België? Of u wil zich als zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk in België vestigen? Dan moet u eerst een aantal basisvoorwaarden vervullen.
  Op deze site bouwen wij hiervoor een uniek loket. Dit loket zal uw administratieve verplichtingen aanzienlijk vereenvoudigen

  BE: Limosa
 • RVA: Fonds sluiting ondernemingen FSO
  BE: RVA: Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening
 • Startersservice: Je wil starten als zelfstandig ondernemer? Wij weten waar je aan begint
  BE: UNIZO: Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • UNIZO: Er zijn weinig facetten in de samenleving waarmee ondernemers en dus UNIZO niet te maken krijgen. Daarom is onze ondernemersorganisatie op heel veel fronten dag aan dag actief. Van fiscaliteit tot milieu, van handelspraktijken tot energie, van ruimtelijke ordening tot mobiliteit
  BE: UNIZO: Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel
  BE: Voka: Vlaams Economisch Verbond
 • CEN: European Committee for Standardisation
  The European Committee for Standardization, was founded in 1961 by the national standards bodies in the European Economic Community and EFTA countries.
  Now CEN is contributing to the objectives of the European Union and European Economic Area with voluntary technical standards which promote free trade, the safety of workers and consumers, interoperability of networks, environmental protection, exploitation of research and development programmes, and public procurement (engelstalig)

  INT: CEN
 • ISO: International Organisation for Standardization (frans- en engelstalig)
  INT: ISO
 • Espace "Employeur" (franstalig)
  LU: ADEM: Administration de l'Emploi
 • Chiffres Cles de l'Economie Luxembourgeoise (1991-2005) (Pdf: franstalig)
  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Créer une entreprise au Luxembourg : Ce qu'il faut savoir... (franstalig)
  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Doing Business in Luxembourg (2006) (Pdf: engelstalig)
  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Espace Entreprises: le « one-stop-shop » des entrepreneurs
  L'Espace Entreprises est le centre d'accueil pour les futurs créateurs. Il rassemble et fournit en un seul point les renseignements sur les différentes démarches administratives à effectuer lors de la création d'une entreprise (franstalig)

  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Living and working in Luxembourg (2006) (Pdf: engels- en franstalig)
  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Oser Entreprendre (Pdf: franstalig)
  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Welcome to the Luxembourg Chamber of Commerce
  The Chamber of Commerce of the Grand-Duchy of Luxembourg is currently working on an English version of its website. In the meantime, this page gives you an overview of the existing English publications on doing business in Luxembourg. These publications are available as PDF files which can be downloaded for free at the bottom of this page (engels-, duits-, franstalig)

  LU: Chambre de Commerce Luxembourg
 • Nouveaux paramètres sociaux (à partir du 1er janvier 2007) (franstalig)
  LU: Chambre des Metiers Grand-Duché du Luxembourg
 • Bienvenue sur Legilux: Le site Legilux est le portail juridique du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur Internet (franstalig)
  LU: Le Gouvernement Du Grand -Duché De Luxembourg
 • The Luxembourg Portal for Innovation and Research (engels- en franstalig)
  LU: Le Gouvernement Du Grand -Duché De Luxembourg
 • Portail entreprises (franstalig)
  LU: Le Gouvernement Du Grand -Duché De Luxembourg
 • Statut de l'indépendant et son affiliation à la sécurité sociale (Portail entreprises) (franstalig)
  LU: Le Gouvernement Du Grand -Duché De Luxembourg
 • Invest in Luxembourg (engelstalig)
  LU: Luxembourg Board of Economic Development
 • Bienvenue sur le site du Comité de Conjoncture (franstalig)
  LU: Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
 • Bienvenue sur le site du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur (franstalig)
  LU: Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
 • Entreprises (franstalig)
  LU: Le Portail des Statistiques Du Luxembourg
 • STATEC: Service central de la statistique et des études économiques (franstalig)
  LU: Statec Luxembourg