Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Frankrijk > Verenigd Koninkrijk
Sociale zekerheid
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Sociale zekerheid en pensioenen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • EUlisses: EU-links en -informatie met betrekking tot sociale zekerheid
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Uw recht op sociale zekerheid
  Denkt u erover in een ander EU-land te gaan werken? Of plant u een vakantie? Hou er dan rekening mee dat er in andere landen andere regels voor sociale zekerheid gelden.

  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Coördinatie van andere uitkeringen
  De EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid gelden voor alle uitkeringen, waaronder ziektegeld, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, werkloosheidsuitkering, AOW, pensioen, weduwen- en wezenpensioen en kinderbijslag.

  EU: Europese Commissie
 • The European Health Insurance Card
  The European Health Insurance Card makes it easier for people from the European Union’s 27 Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to access health care services during temporary visits abroad. (engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Provisions on Social Security for Migrant Workers (engelstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Social Protection Social Inclusion: Social Protection: MISSOC
  The database contains the regularly updated MISSOC tables, covering all areas of social protection. The database allows the user to easily select the country or countries of interest and select the specific information fields they want to view on the screen and/ or print-out. The database also enables downloading of the selected information into a standard Microsoft™ Excel spreadsheet, which allows for more advanced comparisons, table designs and print-outs (engels-, duits- en franstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Grensarbeiders: Ziekte en Zwangerschapsverlof
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Links & Adressen: Arbeiten in einem anderen Mitgliedstaat: Sozialversicherung: Vereinigtes Königreich (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Sociale zekerheid
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2004)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (franstalig)
  FR: AGIRC France
 • l'Assurance Maladie en ligne (franstalig)
  FR: AMELI France
 • Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (franstalig)
  FR: ARRCO France
 • Le site des Allocations familiales (franstalig)
  FR: CAF France
 • National fund of old-age insurance France (franstalig)
  FR: Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse France
 • Espace-retraite: Le site de référence de vos régimes de retraite
  Info-retraite est un site commun aux 36 organismes de retraite obligatoire (base et complémentaire) qui se sont réunis au sein d'un groupement d'intérêt public, le GIP Info Retraite
  Vous trouverez sur ce site des informations générales sur la retraite des différentes catégories professionnelles (franstalig)

  FR: GIP Info Retraite France
 • Espace-retraite: Plan du site (franstalig)
  FR: GIP Info Retraite France
 • Le plan de cohésion sociale (franstalig)
  FR: Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement France
 • Le portail des caisses nationales de sécurité sociale avec le concours de la Direction de la sécurité sociale (franstalig)
  FR: Portail de la sécurité sociale France
 • Administrative body responsible for collecting social security payments (franstalig)
  FR: Union de Recouvrement des Cotisations Sociales et d’Allocations Familial France
 • DWP - Department for Work and Pensions (engelstalig)
  UK: Department for Work and Pensions
 • Directgov
  Portal for cross-goverment information and services in the UK, including pensions and social security benefits (engelstalig)

  UK: Directgov UK
 • Child Benefit
  Child Benefit is a tax-free monthly payment to anyone bringing up a child or young person. It is not affected by income or savings so most people who are bringing up a child or young person qualify for it (engelstalig)

  UK: HM Revenue and Customs UK
 • Welcome to NHS Direct Online
  All the health information you need in one website (engelstalig)

  UK: National Health Service UK
 • The Pension Service website
  is published by the Government. It provides information for individuals about pensions and other pensioner benefits in the UK, whether you are planning for the future, are about to retire or have already retired.Department for Work and Pensions (engelstalig)

  UK: The Pension Service UK