Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Europese verordeningen inzake
sociale zekerheid
 
 • Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
  EUR-Lex
 • Naar een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
  Om de regels met betrekking tot de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten te vereenvoudigen en te verduidelijken, hebben het Europees Parlement en de Raad hun goedkeuring gehecht aan deze Verordening (EG) nr. 883/2004. Zij vormt het nieuwe referentiepunt ten aanzien van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten. Zij vergemakkelijkt aanzienlijk het leven van de Europese burgers die hun recht op vrij verkeer in de Europese Unie doen gelden en zij versterkt ook de verplichting tot samenwerking tussen de administraties op het gebied van sociale zekerheid

  SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 ter harmonisatie van de rechten en vereenvoudiging van de procedures (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)
  Publicatieblad Nr. L 100 van 06/04/2004 blz. 0001 - 0005

  EUR-Lex
 • Sociale bescherming en sociale zekerheid-Socialezekerheidsstelsels
  Europese Commissie-Bulletin EU 11-2004
 • Verordening (EG) nr. 77/2005 van de Commissie van 13 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
  Publicatieblad Nr. L 016 van 20/01/2005 blz. 0003 - 0042

  EUR-Lex
 • Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
  Publicatieblad Nr. L 117 van 04/05/2005 blz. 0001 - 0012

  EUR-Lex
 • Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
  Publicatieblad Nr. L 036 van 08/02/2006 blz. 0003 - 0024

  EUR-Lex
 • Grensarbeiders in de Europese Unie
  Directoraat-Generaal onderzoek werkdocument: Serie Sociale Zaken - W 16A - Samenvatting (1997)

  Europees Parlement