Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Het Europees Parlement
 
 • Welkom bij het Europees Parlement
  Europees Parlement
 • Vrijer verkeer van werknemers maar er blijven beperkingen
  Werkgelegenheidsbeleid (10-05-2006)

  Europees Parlement
 • Vrij verkeer van diensten: een grote stap vooruit (20-02-2006)
  Europees Parlement
 • EU streeft naar grotere mobiliteit van werknemers
  Sociaal beleid (20-02-2006)

  Europees Parlement
 • Terbeschikkingstelling van werknemers: moet de wetgeving worden herzien? Werkgelegenheidsbeleid (31-01-2006)
  Europees Parlement
 • Dienstenrichtlijn: wat en hoe? Vrij verkeer van diensten (07-09-2005)
  Europees Parlement
 • Onderwijs zonder grenzen; in de voetsporen van Erasmus
  Europees Parlement
 • Grensarbeiders in de Europese Unie
  Directoraat-Generaal onderzoek werkdocument: Serie Sociale Zaken - W 16A - Samenvatting (1997)

  Europees Parlement
 • Sociale zekerheid voor migrerende werknemers
  Reeds in 1958 stelde de Raad twee verordeningen vast betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers, die inmiddels vervangen zijn door verordening 1408/71, aangevuld met uitvoeringsverordening 574/72. Een en ander geldt via de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) ook voor onderdanen van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

  Europees Parlement