Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
Kerstpakketten
Moeris Steuerberatung
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Duitsland > Nederland
Algemene informatie
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Leven & werken: Nederland
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Brochures en spreekuren
  EU: EURES Eems Dollard Regio
 • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Grundsatz der Gleichbehandlung (duitstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Europass
  Deuren openen naar leren en werken in Europa
  Europass is een nieuwe manier om u te helpen om: uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa (Europese Unie, EFTA/EER en kandidaat-landen);
  overal in Europa te kunnen gaan werken en/of studeren

  EU: Europese Commissie
 • Wat is SOLVIT?
  SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Welkom bij de Wegwijzerdienst
  De Wegwijzerdienst is er voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en adviseert over specifieke problemen op de interne markt
  De Wegwijzerdienst is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Berufsqualifikationen
  Das Recht der Unionsbürger, sich überall in der EU niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip. Die Regelungen über die beruflichen Qualifikationen können jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen
  Lesen Sie merhr...(duits- frans- en engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Erkenning van kwalificaties
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Vrij verkeer van werknemers
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - Duitsland (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Wonen, werken, studeren - Een overzicht van uw rechten als EU-burger
  EU: Uw Europa
 • Wonen in een ander land van de EU (Europese Unie): EU-Guide
  Inleiding
  I.   Verblijfsrecht
  II.  Rechten en plichten van inwoners
  III. Hoe kunt u uw rechten doen gelden

  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Vrij verkeer van werknemers
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Erkenning van beroepskwalificaties
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Overheidsapparaat
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Deutschland (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Nederland
  EU: Uw Europa
 • Informatieblad over overgangsmaatregelen (Europese Unie): EU-Guide
  Informatieblad over de overgangsbepalingen in verband met de uitbreiding
  I   Overgangsbepalingen voor het vrije verkeer van werknemers
  II  Overgangsbepalingen ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal
  III Specifieke voorschriften voor burgers uit de nieuwe lidstaten met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties

  EU: Uw Europa
 • Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
  Umfragen belegen: Die Deutschen fühlen sich über die Europäische Union nicht ausreichend informiert. Dabei braucht es nichts weiter als eine gesunde Neugier, um mehr herauszufinden über das politische Gebilde Europa. Ob per Telefon oder Internet, im persönlichen Gespräch oder via Broschüre und Buch – die Institutionen der EU setzen alles daran, Informationen leicht zugänglich zu machen und gezielte Hilfestellungen bei Problemen zu geben (duitstalig)

  EU: Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
 • Arbeiten in Europa (duitstalig)
  EU: Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
 • Juridisch advies
  De burgers van de Europese Unie hebben in de lidstaten een aantal rechten en plichten. De juridisch consulent is er om burgers te helpen met vragen over hun rechtspositie als Europeaan. Aan de orde kunnen zijn thema’s zoals wonen, reizen, studeren en werken in een andere lidstaat, erkenning van diploma’s, sociale zekerheid etc.

  EU: De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
 • Werken - Nederland
  Lees over je rechten en mogelijkheden bij het zoeken naar werk in Nederland of in het buitenland. In Nederland bestaat een normale werkweek uit 36 uur, maar veel mensen (bijna alle studenten bijvoorbeeld) werken in deeltijd. Houd er rekening mee dat de sollicitatieprocedures in je eigen land en het gastland verschillend kunnen zijn. Via deze pagina’s krijg je toegang tot informatie over werk, het bevorderen van werkgelegenheid, wetgeving, de wervingsprocedure, het opstellen van je cv en voorschriften in verband met werkvergunningen. Je vindt hier ook praktische richtsnoeren, toetsen en adviezen met behulp waarvan je de wereld der werkenden met succes kunt betreden

  EU: Europese Jongeren Site
 • De Europese Ombudsman: Homepage
  EU: Europese Ombudsman
 • Infoblatt: Arbeiten in den Niederlanden (Pdf: duitstalig))
  DE: Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V.
 • Wilkommen beim Bund der Auslands-Erwerbstätigen
  Der BDAE bietet umfassende Dienstleistungen und Produkte rund um das Leben und Arbeiten im Ausland (duitstalig)

  DE: Bund der Auslands-Erwerbstätigen
 • The Portal of the Federal Government, www.bund.de, is the gateway to the services and online information of the German Administration and other public agencies. The German-language web portal is organised around life events, business areas, fields of activity, and other areas (duits- en engelstalig)
  DE: Bund.de Verwaltung Online
 • Niederlande: Land und Leute, Blick in die Wirtschaft (duitstalig)
  DE: Bundesagentur für Arbeit: Europaservice
 • Mobil in Europa: Ausbildung, Studium & Arbeit
  Studeren in den Niederlanden (duitstalig)

  DE: Bundesagentur für Arbeit: Europaservice
 • Gesetze im Internet
  Das Bundesministerium der Justiz stellt in einem gemeinsamen Projekt mit der juris GmbH für interessierte Bürgerinnen und Bürger nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet bereit. Die Gesetze und Rechtsverordnungen können in ihrer geltenden Fassung abgerufen werden. Sie werden durch die Dokumentationsstelle des Ministeriums fortlaufend konsolidiert (duitstalig)

  DE: Bundesministerium der Justiz
 • Was ist der Europass?
  Der Europass öffnet Türen zum Lernen und Arbeiten in Europa (duits- en engelstalig)

  DE: Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Incoming - Deutschland - Outgoing (duitstalig)
  DE: Das Deutsche Möbilitätsportal für Forscher
 • Grenspendelaars NRW
  DE: Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen
 • EU-Bildungsprogramme - Programme & Aktivitäten (duitstalig)
  DE: EU Bildungsprogramme im Hochschulbereich
 • Tipps und Informationen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
  (duitstalig)

  DE: Willkommen beim DGB-NRW
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Germany (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Netherlands (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • Welkom in Nederland!
  INT: Justlanded.com
 • Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) geeft voorlichting en advies aan mensen die in Duitsland wonen of werken. Wanneer u buiten Nederland woont of werkt, heeft dat invloed op uw sociale verzekeringen en pensioen.
  NL: Bureau voor Duitse Zaken
 • Leben und Arbeiten in den Niederlanden
  NL: Deutsche Botschaft Den Haag und deutsches Generalkonsulat Amsterdam
 • Het Duitslandweb is het portaal voor iedereen die belangstelling heeft voor Duitsland en de Duits-Nederlandse betrekkingen. Hier kunt u informatie vinden over Duitsland en kennis opdoen over actuele thema's uit de Duitse politiek, samenleving en recente geschiedenis
  NL: Duitslandweb
 • Overzicht van de wettelijke bepalingen met betrekking tot personen, diensten, goederen en kapitaal in de Europese Unie
  NL: Europa Decentraal: Wet- en regelgeving
 • Welkom op de landenpagina Duitsland
  NL: EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
 • Online overzicht adressen en websites Duitsland
  NL: EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
 • Beroepserkenning
  Werken met een Nederlands diploma in het buitenland of een buitenlands diploma in Nederland. Alles wat u wilde weten over de Europese richtlijnen en procedures op het gebied van beroepserkenning

  NL: Informatiecentrum Richtlijn Algemeen Stelsel(IRAS)(Nuffic)(Colo)
 • FNV: Grensarbeid
  NL: FNV: Federatie Nederlands Vakverbond
 • Grensgangers de startpagina voor Nederlandse en Duitse bewoners in de regio Niederrhein
  NL: Grensgangers.nl
 • Wonen, werken, studeren en ondernemen in het buitenland
  NL: Grensinfopunt
 • De Informatie Beheer Groep
  Informatie over studiefinanciering, collegegeldkrediet etc.

  NL: IB-Groep
 • Internationale DiplomaWaardering
  In Nederland werken twee expertisecentra Internationale DiplomaWaardering samen bij het waarderen van buitenlandse diploma's. Dat zijn de Nuffic en Colo. Gezamenlijk vormen deze instanties de structuur voor Internationale DiplomaWaardering (IDW).
  In het jaar 2003 is het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) in het leven geroepen

  NL: IDW - Internationale Diplomawaardering
 • Juridisch Startpunt: het vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet
  NL: Juridisch Startpunt
 • Het Migratieforum is een plek waar u terecht kunt met uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland. Maar het is ook een plek waar u uw eigen ervaringen en kennis met anderen kunt delen. Een digitaal platform voor burgers, door burgers
  NL: Migratieforum
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken: Europese Samenwerking
  Het coördineren van het Nederlandse beleid op het gebied van Europese samenwerking is een hoofdtaak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als medeoprichter van de Europese Unie heeft Nederland een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van deze samenwerking

  NL: Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Grantfinder
  The Netherlands Student Grantfinder is an online search engine for those who want to study in the Netherlands and are looking for financial aid
  (engelstalig)

  NL: Nuffic: the Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education
 • Study in Holland
  Informatie over studiemogelijkheden in Nederland (engelstalig)

  NL: Nuffic: Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education
 • Informatie over studiemogelijkheden in Nederland
  NL: Schoolweb
 • Ik kom in Nederland wonen of werken
  NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
 • Welkom bij de Vereniging Europese Grenslandbewoners
  NL: Vereniging Europese Grenslandbewoners
 • Vertrek naar het buitenland
  Deze website geeft informatie over wat u moet regelen als u voor korte of langere tijd naar het buitenland vertrekt. Uw eigen situatie is het uitgangspunt, daarom worden op de site een aantal vragen gesteld over uw persoonlijke situatie nu in Nederland en straks in het buitenland. Daarna krijgt u een overzicht van die informatie die voor u van toepassing is. U kunt direct doorklikken naar bijvoorbeeld een brochure, rekenmodule of aanvraagformulier

  NL: Vertrek naar het buitenland
 • Wonen en werken in Europa
  NL: Werk.nl