Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Duitsland > België
Algemene informatie
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Leven & werken: België
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Leven & werken: Duitsland
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Regionaal en lokaal bestuur
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Werken over de grens EURES maakt het mogelijk
  EU: EURES-Maas-Rijn
 • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Grundsatz der Gleichbehandlung (duitstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Europass
  Deuren openen naar leren en werken in Europa
  Europass is een nieuwe manier om u te helpen om: uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa (Europese Unie, EFTA/EER en kandidaat-landen);
  overal in Europa te kunnen gaan werken en/of studeren

  EU: Europese Commissie
 • Wat is SOLVIT?
  SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Welkom bij de Wegwijzerdienst
  De Wegwijzerdienst is er voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en adviseert over specifieke problemen op de interne markt
  De Wegwijzerdienst is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Berufsqualifikationen
  Das Recht der Unionsbürger, sich überall in der EU niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip. Die Regelungen über die beruflichen Qualifikationen können jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen
  Lesen Sie merhr...(duits- frans- en engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Erkenning van kwalificaties
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Vrij verkeer van werknemers
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - België
  EU: Uw Europa
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - Duitsland (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Wonen, werken, studeren - Een overzicht van uw rechten als EU-burger
  EU: Uw Europa
 • Wonen in een ander land van de EU (Europese Unie): EU-Guide
  Inleiding
  I.   Verblijfsrecht
  II.  Rechten en plichten van inwoners
  III. Hoe kunt u uw rechten doen gelden

  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Vrij verkeer van werknemers
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Erkenning van beroepskwalificaties
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Overheidsapparaat
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: België (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Deutschland (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Informatieblad over overgangsmaatregelen (Europese Unie): EU-Guide
  Informatieblad over de overgangsbepalingen in verband met de uitbreiding
  I   Overgangsbepalingen voor het vrije verkeer van werknemers
  II  Overgangsbepalingen ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal
  III Specifieke voorschriften voor burgers uit de nieuwe lidstaten met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties

  EU: Uw Europa
 • De EU in België
  De Vertegenwoordiging in België van de Europese Commissie
  Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en om u informatie te verstrekken over de Europese Unie

  EU: De Vertegenwoordiging in België van de Europese Commissie
 • Arbeiten in Europa (duitstalig)
  EU: Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
 • Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
  Umfragen belegen: Die Deutschen fühlen sich über die Europäische Union nicht ausreichend informiert. Dabei braucht es nichts weiter als eine gesunde Neugier, um mehr herauszufinden über das politische Gebilde Europa. Ob per Telefon oder Internet, im persönlichen Gespräch oder via Broschüre und Buch – die Institutionen der EU setzen alles daran, Informationen leicht zugänglich zu machen und gezielte Hilfestellungen bei Problemen zu geben (duitstalig)

  EU: Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
 • Werken - België
  Omdat er in België verschillende talen gesproken worden, zullen de werkgerelateerde onderwerpen verschillen per regio en taalgemeenschap. Dit document is daarom verdeeld in 5 verschillende delen om de realiteit van elke regio en taalgemeenschap te weerspiegelen: Brussel, Vlaanderen, de Duitstalige Gemeenschap en Wallonië. Er is ook een algemene categorie voor websites die België in zijn geheel bespreken. De volgende pagina’s geven je al de informatie die je nodig hebt rond werken in België en het buitenland: je kan een job online vinden, tips lezen, je talenten testen, meer leren over de wetgeving en mogelijkheden om in het buitenland te werken uitpluizen

  EU: Europese Jongeren Site
 • De Europese Ombudsman: Homepage
  EU: Europese Ombudsman
 • Portaal belgium.be: Informatie en diensten van de overheid
  BE: Portaal belgium.be
 • Wonen en werken in België
  BE: België.nl
 • Register betreffende "grensarbeider": Alles van 1995 tot nu
  BE: Belgische Senaat Welkom
 • Droit Fiscalité belge
  Sous rubrique de Europe: La rubrique libre circulation (franstalig)

  BE: Droit Fiscalité belge
 • Visa-kort verblijf in België
  BE: Federale Overheidsdienst - Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Metagids
  De Metagids groepeert thematische fiches over arbeidsreglementering en werkgelegenheid. Elke fiche bevat een algemene voorstelling van het thema, gevolgd door verwijzingen naar meer gedetailleerde informatie, zoals een verklarende nota over de regelgeving, een brochure, contactgegevens

  BE: FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
 • Juridische Database van België
  BE: Juriport
 • DG Live: Bürger (duitstalig)
  BE: Portal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
 • VDAB - Werk zoeken internationaal: Kies je bestemming, Vind een job, Informeer je, Regel je praktische zaken, Pas je aan, Seizoenswerk
  BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • Wilkommen beim Bund der Auslands-Erwerbstätigen
  Der BDAE bietet umfassende Dienstleistungen und Produkte rund um das Leben und Arbeiten im Ausland (duitstalig)

  DE: Bund der Auslands-Erwerbstätigen
 • The Portal of the Federal Government, www.bund.de, is the gateway to the services and online information of the German Administration and other public agencies. The German-language web portal is organised around life events, business areas, fields of activity, and other areas (duits- en engelstalig)
  DE: Bund.de Verwaltung Online
 • Belgien:
  - Land und Leute
  - Ausbildung
  - Studium
  - Jobs & Praktika
  - Arbeiten
  - Weiterbildung
  - Information und Beratung
  (duitstalig)

  DE: Bundesagentur für Arbeit: Europaservice
 • Mobil in Europa: Ausbildung, Studium & Arbeit
  Studeren in Belgien (duitstalig)

  DE: Bundesagentur für Arbeit: Europaservice
 • Gesetze im Internet
  Das Bundesministerium der Justiz stellt in einem gemeinsamen Projekt mit der juris GmbH für interessierte Bürgerinnen und Bürger nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet bereit. Die Gesetze und Rechtsverordnungen können in ihrer geltenden Fassung abgerufen werden. Sie werden durch die Dokumentationsstelle des Ministeriums fortlaufend konsolidiert (duitstalig)

  DE: Bundesministerium der Justiz
 • Was ist der Europass?
  Der Europass öffnet Türen zum Lernen und Arbeiten in Europa (duits- en engelstalig)

  DE: Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Grenspendelaars NRW
  DE: Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen
 • Incoming - Deutschland - Outgoing (duitstalig)
  DE: Das Deutsche Möbilitätsportal für Forscher
 • EU-Bildungsprogramme - Programme & Aktivitäten
  DE: EU Bildungsprogramme im Hochschulbereich
 • Tipps und Informationen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
  (duitstalig)

  DE: Willkommen beim DGB-NRW
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Belgium (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Germany (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • België
  INT: Justlanded.com