Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
België > Verenigd Koninkrijk
Algemene informatie
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Leven & werken: België
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Leven & werken: Verenigd Koninkrijk
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Regionaal en lokaal bestuur
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Grundsatz der Gleichbehandlung (duitstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Europass
  Deuren openen naar leren en werken in Europa
  Europass is een nieuwe manier om u te helpen om: uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa (Europese Unie, EFTA/EER en kandidaat-landen);
  overal in Europa te kunnen gaan werken en/of studeren

  EU: Europese Commissie
 • Wat is SOLVIT?
  SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Welkom bij de Wegwijzerdienst
  De Wegwijzerdienst is er voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en adviseert over specifieke problemen op de interne markt
  De Wegwijzerdienst is gratis

  EU: Europese Commissie
 • Berufsqualifikationen
  Das Recht der Unionsbürger, sich überall in der EU niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip. Die Regelungen über die beruflichen Qualifikationen können jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen
  Lesen Sie merhr...(duits- frans- en engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Erkenning van kwalificaties
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Vrij verkeer van werknemers
  Activiteiten van de Europese Unie
  Samenvattingen van de wetgeving

  EU: Europese Unie
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - België
  EU: Uw Europa
 • Europese Commissie: Burgers: Site map - Vereinigtes Königreich
  EU: Uw Europa
 • Wonen, werken, studeren - Een overzicht van uw rechten als EU-burger
  EU: Uw Europa
 • Wonen in een ander land van de EU (Europese Unie): EU-Guide
  Inleiding
  I.   Verblijfsrecht
  II.  Rechten en plichten van inwoners
  III. Hoe kunt u uw rechten doen gelden

  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Vrij verkeer van werknemers
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Erkenning van beroepskwalificaties
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Overheidsapparaat
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: België (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Vereinigtes Königreich (duitstalig)
  EU: Uw Europa
 • Informatieblad over overgangsmaatregelen (Europese Unie): EU-Guide
  Informatieblad over de overgangsbepalingen in verband met de uitbreiding
  I   Overgangsbepalingen voor het vrije verkeer van werknemers
  II  Overgangsbepalingen ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal
  III Specifieke voorschriften voor burgers uit de nieuwe lidstaten met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties

  EU: Uw Europa
 • De EU in België
  De Vertegenwoordiging in België van de Europese Commissie
  Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en om u informatie te verstrekken over de Europese Unie

  EU: De Vertegenwoordiging in België van de Europese Commissie
 • Werken - Groot-Brittannië
  Voor ieder van ons komt de tijd dat we het moeten doen: werken! De een vindt zijn baan geweldig, terwijl de ander het geweldig zou vinden om eens wat anders te doen. Soms is het moeilijk om überhaupt werk te vinden. Gelukkig zijn er enorm veel Britse websites met loopbaaninformatie en adviezen voor werkzoekenden. In welke fase van je carrière je je ook bevindt, hier vind je informatie die jij kunt gebruiken. Je kunt je eigen baas worden, maar ook kijken of er in het buitenland werk voor je is. Lees aan welke voorwaarden je moet voldoen om je beroep in het buitenland uit te oefenen of ontdek hoe je over de hele wereld kunt reizen en onderweg het geld voor de reis bij elkaar kunt krijgen

  EU: Europese Jongeren Site
 • De Europese Ombudsman: Homepage
  EU: Europese Ombudsman
 • Portaal belgium.be: Informatie en diensten van de overheid
  BE: Portaal belgium.be
 • Wonen en werken in België
  BE: België.nl
 • Register betreffende "grensarbeider": Alles van 1995 tot nu
  BE: Belgische Senaat Welkom
 • Droit Fiscalité belge
  Sous rubrique de Europe: La rubrique libre circulation (franstalig)

  BE: Droit Fiscalité belge
 • Metagids
  De Metagids groepeert thematische fiches over arbeidsreglementering en werkgelegenheid. Elke fiche bevat een algemene voorstelling van het thema, gevolgd door verwijzingen naar meer gedetailleerde informatie, zoals een verklarende nota over de regelgeving, een brochure, contactgegevens

  BE: FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
 • Travailler a l'etranger (franstalig)
  BE: Le FOREM
 • Juridische Database van België
  BE: Juriport
 • VDAB - Werk zoeken internationaal: Kies je bestemming, Vind een job, Informeer je, Regel je praktische zaken, Pas je aan, Seizoenswerk
  BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  Belgium (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • The European gateway of academic and professional qualifications
  United Kingdom (GB) (engelstalig)

  INT: Enic-naric.net
 • België
  INT: Justlanded.com
 • Advicenow: an independent, not-for-profit website providing accurate, up-to-date information on rights and legal issues (engelstalig)
  UK: Advicenow
 • Public services all in one place (engelstalig)
  UK: Directgov UK
 • UK Embassies in Belgium (engelstalig)
  UK: Foreign and Commonwealth Office UK
 • The Home Office works to build a safe, just and tolerant society, by putting protection of the public at the heart of everything it does (engelstalig)
  UK: Home Office United Kingdom
 • The UK NARIC services, supplemented by the National Centre for Vocational Qualifications and the National Europass Centre, provide the essential assistance in skills integration and progressions towards employment and further studies in the UK (engelstalig)
  UK: UK Naric