Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
 
Mei 2012
Enquete m.b.t. grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen NL en BE
Kerstpakketten
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
België > Nederland
Belastingen
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Belasting: Datenbank 'Taxes In Europe' (duitstalig)
  EU: Europäische Kommission: Steuern und Zollunion
 • Steuern: Personensteuern: Grenzgänger
  Es gibt auf Gemeinschaftsebene keine Rechtsvorschriften, in denen der Begriff des Grenzgängers unter steuerlichen Gesichtspunkten definiert ist und wie dementsprechend die Besteuerungsrechte zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten aufzuteilen oder die Steuervorschriften anzuwenden wären.
  Benachbarte Mitgliedstaaten, zwischen denen ein reger Arbeitnehmer-Grenzverkehr herrscht, regeln Angelegenheiten im Zusammenhang mit Grenzgängern häufig in ihren bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen (duitstalig)

  EU: Europäische Kommission: Steuern und Zollunion
 • Werken in een ander land van de EU : Belastingen
  EU: Uw Europa
 • Belasting - België
  EU: Uw Europa
 • Belasting van grensarbeiders: België
  EU: Uw Europa
 • Nuttige adressen: Werken in Europa: België - Belasting van grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Belasting - Nederland
  EU: Uw Europa
 • Belasting van grensarbeiders: Nederland
  EU: Uw Europa
 • Nuttige adressen: Werken in Europa: Nederland - Belasting van grensarbeiders
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2007)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)
  BE: Portaal Belgium.be: Informatie en diensten van de overheid
 • Dienst Grensarbeiders
  BE: ABVV Limburg
 • Grensarbeid in Nederland
  BE: ACV-grensarbeiders
 • Droit Fiscalité belge
  Documents se rapportant à la rubrique Fiscalité / Non-résident personne physique (franstalig)

  BE: Droit Fiscalité belge
 • CALL CENTER–Vragen betreffende de Overeenkomsten tussen België en Nederland en tussen België en Duitsland
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Contactcenter FOD Financiën en Informatieambtenaren: Uw belastingaangifte; belastingen betalen of terugkrijgen; voorafbetalingen; verkeersbelasting; internationale fiscaliteit (voor particulieren); geregistreerde aannemers; gratis registratie van huurcontracten en terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen; Infolijn FOD Financiën (0257/257 57)
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Formulieren: Inkomstenbelastingen, Belasting over de toegevoegde waarde
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Portaalsite van de Federale Overheidsdienst Financiën België
  BE: Federale Overheidsdienst Financien België
 • Rapport met betrekking tot de situatie van grensarbeiders inzake fiscaliteit ingevolge het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland en inzake sociale zekerheid
  BE: Fiscus.fgov.be
 • Voorlichtingsbrochure ten behoeve van Nederlandse grensarbeiders in België (Pdf: 2009)
  BE: Het Secretariaat-Generaal van de Benelux
 • Werk zoeken internationaal - Informeer je: belastingen
  BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • Grensinfopunt:
  de virtuele wegwijzer van de overheid voor vragen over wonen, werken studeren en ondernemen in het buitenland

  NL: Grensinfopunt
 • Dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en Belgié (Pdf)
  NL: International Tax Center Leiden
 • Belastingverdragen
  NL: Ministerie van Financien
 • Belastingverdragen
  Compensatieregeling in het belastingverdrag met België 2009. Grensarbeiders

  NL: Ministerie van Financien
 • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Geldend op 27-01-2010

  NL: Ministerie van Financien
 • Buitenlandse belastingplichtigen
  NL: Ministerie van Financien
 • Buitenlandse sociale verzekeringen 2009. Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid. Aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen.
  NL: Ministerie van Financien
 • Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Geldend op 27-01-2010

  NL: Ministerie van Financien
 • Voorkoming van dubbele belasting
  Voorkoming onder de toepassing van de belasting verdragen 2008

  NL: Ministerie van Financien
 • Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Auto en vervoer
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Emigratie en belastingen
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Belastingdienst: Sitemap
  Deze sitemap geeft weer op welke plaats de site-onderdelen (onderwerpen) op www.belastingdienst.nl zijn te vinden

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Het belastingverdrag tussen Nederland en België
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Buitenland: Download
  Download mogelijkheid van diverse publicaties van de belastingdienst met betrekking tot belastingheffing en buitenland

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Buitenland: Particulieren
  Als particulier kunt u te maken krijgen met belastingheffing in een ander land dan uw woonland. U woont bijvoorbeeld in Nederland en u werkt in een ander land of u ontvangt inkomen uit een ander land. Als u niet in Nederland woont, dan kan het zijn dat u uit Nederland inkomsten geniet, bijvoorbeeld omdat u werkt in Nederland of omdat u onroerende zaken bezit in Nederland. In deze situaties zijn bijzondere regels voor de belastingheffing in Nederland van toepassing

  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • De compensatieregelingen in het belastingverdrag tussen Nederland en België
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Finanzamt und Auslandsfragen (duitstalig)
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Personeel en loon: Wonen en/of werken in het buitenland
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Tegemoetkomingen voor inwoners van België
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • (Tijdelijke) uitzending naar het buitenland: Gevolgen voor uw belastingplicht
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Wonen en/of werken in het buitenland
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Wonen in het buitenland, inkomen genieten in Nederland
  NL: De Nederlandse Belastingdienst
 • Belgié: Belastingwetgeving
  NL: EVD Internationaal Ondernemen en Samenwerken