Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
België > Frankrijk
Sociale zekerheid
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Sociale zekerheid en pensioenen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Soziale Parameter Belgique (au 1er juillet 2007) (franstalig)
  EU: EURESLUX
 • Paramètres sociaux France (au 1er janvier 2007) (franstalig)
  EU: EURESLUX
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • EUlisses: EU-links en -informatie met betrekking tot sociale zekerheid
  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Uw recht op sociale zekerheid
  Denkt u erover in een ander EU-land te gaan werken? Of plant u een vakantie? Hou er dan rekening mee dat er in andere landen andere regels voor sociale zekerheid gelden.

  EU: Europese Commissie
 • Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen
  Coördinatie van andere uitkeringen
  De EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid gelden voor alle uitkeringen, waaronder ziektegeld, zwangerschaps- en bevallingsuitkering, werkloosheidsuitkering, AOW, pensioen, weduwen- en wezenpensioen en kinderbijslag.

  EU: Europese Commissie
 • The European Health Insurance Card
  The European Health Insurance Card makes it easier for people from the European Union’s 27 Member States plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland to access health care services during temporary visits abroad. (engelstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Provisions on Social Security for Migrant Workers (engelstalig)
  EU: Europese Commissie
 • Social Protection Social Inclusion: Social Protection: MISSOC
  The database contains the regularly updated MISSOC tables, covering all areas of social protection. The database allows the user to easily select the country or countries of interest and select the specific information fields they want to view on the screen and/ or print-out. The database also enables downloading of the selected information into a standard Microsoft™ Excel spreadsheet, which allows for more advanced comparisons, table designs and print-outs (engels-, duits- en franstalig)

  EU: Europese Commissie
 • Grensarbeiders: Ziekte en Zwangerschapsverlof
  EU: Uw Europa
 • Nuttige links en adressen: Werken in een ander land van de EU: Sociale Zekerheid: België
  EU: Uw Europa
 • Werken in een ander land van de EU : Sociale zekerheid
  EU: Uw Europa
 • Gids voor de mobiele Europese werknemer (Pdf: 2004)
  Bart Vanpoucke ABVV en Ger Essers FNV

  EU: Uitgave van het Europese Verbond van Vakverenigingen
 • Droit Fiscalité belge
  Sous rubrique de Droit Social: La rubrique indépendants et salariés (franstalig)

  BE: Droit Fiscalité belge
 • Sociale zekerheid voor de ondernemer
  BE: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Sociale wetgeving
  BE: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Wonen en werken in het buitenland
  BE: OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds
 • Welkom bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  BE: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ - België)
 • Werkgever / Sociaal verzekerde
  BE: RSZPPO - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
 • Welke voorwaarden zijn van toepassing indien u uw EERSTE uitkeringsaanvraag indient in België na uw tewerkstelling in het buitenland?
  BE: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Kinderbijslag: Werken en wonen buiten België
  - Grensarbeiders
  - Uw gezin blijft in België
  - Uw gezin verblijft met u in het buitenland
  - Werknemer in België wiens gezin in het buitenland verblijft

  BE: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers
 • Grensarbeiders
  Voor kinderen van grensarbeiders die geen kinderbijslag kunnen krijgen in een Belgische of buitenlandse regeling, kan de RKW kinderbijslag, kraamgeld en een adoptiepremie betalen

  BE: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen België
  We zorgen er niet alleen voor dat u zich verzekert en uw bijdragen betaalt, maar helpen u ook bij uw pensioen, uw gezinsbijslag en ingeval van ziekte en faillissement

  BE: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen België
 • RIZIV: welkom op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  Informatie over de gezondheidszorg in België

  BE: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Pensioendienst voor de overheidssector
  De belangrijkste taak van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) is het toekennen, berekenen en beheren van de meeste rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector

  BE: Pensioendienst voor de overheidssector België
 • Rijksdienst voor Pensioenen België
  U kunt op deze site alle informatie vinden in verband met het pensioen in de privé-sector en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  BE: Rijksdienst voor Pensioenen België
 • Rijksdienst voor Pensioenen België - Sitemap
  BE: Rijksdienst voor Pensioenen België
 • Werken in /of verblijven in het buitenland
  BE: Rijksdienst voor Pensioenen België
 • Online diensten voor de Sociale Zekerheid
  BE: Sociale-Zekerheid.be
 • Werk zoeken internationaal - Informeer je over sociale zekerheid
  BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • Beroepsactieve uitgaande grensarbeider
  BE: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Inkomende grensarbeider
  BE: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Sociale zekerheid en bijstand - EU-onderdanen
  BE: Vreemdelingenrecht.be
 • Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (franstalig)
  FR: AGIRC France
 • l'Assurance Maladie en ligne (franstalig)
  FR: AMELI France
 • Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (franstalig)
  FR: ARRCO France
 • Le site des Allocations familiales (franstalig)
  FR: CAF France
 • National fund of old-age insurance France (franstalig)
  FR: Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse France
 • Espace-retraite: Le site de référence de vos régimes de retraite
  Info-retraite est un site commun aux 36 organismes de retraite obligatoire (base et complémentaire) qui se sont réunis au sein d'un groupement d'intérêt public, le GIP Info Retraite
  Vous trouverez sur ce site des informations générales sur la retraite des différentes catégories professionnelles (franstalig)

  FR: GIP Info Retraite France
 • Espace-retraite: Plan du site (franstalig)
  FR: GIP Info Retraite France
 • Le plan de cohésion sociale (franstalig)
  FR: Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement France
 • Le portail des caisses nationales de sécurité sociale avec le concours de la Direction de la sécurité sociale (franstalig)
  FR: Portail de la sécurité sociale France
 • Administrative body responsible for collecting social security payments (franstalig)
  FR: Union de Recouvrement des Cotisations Sociales et d’Allocations Familial France